ภาพรวม: ปัญญาจารย์

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมปัญญาจารย์ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ พระธรรมปัญญาจารย์บีบให้เราเผชิญหน้ากับความตายกับความไม่แน่นอน รวมทั้งความท้าทายที่สิ่งเหล่านี้้ท้าทายความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #ปัญญาจารย์ …อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้า

ภาพของพระเจ้าที่นำเสนอในพระคัมภีร์นั้นเข้าใจได้ยาก แต่หาก เราสามารถเข้าใจสิ่งที่เราไม่เข้าใจนี้ได้ดีขึ้นหละ? ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจถึงตัวตนที่ซับซ้อนของพระเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นผ่านทางเรื่องราวในพระคัมภีร์ และ (ตกใจไหมล่ะ!) ทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปยังพระเยซู #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระเจ้า

ธรรมบัญญัติ

ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจถึงความสำคัญของธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงปรากฏในพระคัมภีร์และสิ่งเหล่านี้บอกอะไรกับสาวกของพระเยซู เราจะสำรวจว่าธรรมบัญญัติบรรลุเป้าหมายสำคัญตามตอนหนึ่งของแผนการในพระคัมภีร์ได้อย่างไร และบทบัญญัตินำเราไปสู่พระเยซูผู้ที่ทำธรรมบัญญัติได้สำเร็จ และพระเยซูเองก็ได้สรุปบทบัญญัติทั้งมวลว่าคือการเรียกร้องให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง #BibleProject #พระคัมภีร์ #ธรรมบัญญัติ

ความบริสุทธิ์

ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจถึงความย้อนแย้งที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกนำเสนอต่อมนุษย์ พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่แตกต่าง พระองค์ทรงสร้างความจริงทั้งมวลทั้งเป็นผู้ประพันธ์ของความดีทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความดีนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งอันตรายสำหรับมนุษย์ที่มีขีดจำกัดและล้มลงในด้านศีลธรรม สุดท้ายแล้ว ความย้อนแย้งนี้ถูกแก้ไขโดยพระเยซูผู้เป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาเพื่อเยียวยารักษาสิ่งทรงสร้างของพระองค์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #ความบริสุทธิ์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

พันธสัญญา

วิธีการหลักที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์คือภาพของการเป็นหุ้นส่วน วิดีโอนี้จะสำรวจวิธีการที่พระเจ้าใช้ในการมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับบรรดาหุ้นส่วนที่เป็นมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดผ่านทางพระเยซู ผู้เป็นหุ้นส่วนแห่งพันธสัญญาแท้ #BibleProject #พระคัมภีร์ #พันธสัญญา

พระฉายของพระเจ้า

วิดีโอนี้จะสำรวจแนวคิดเรื่องการที่มนุษย์เป็นผู้ปกครองร่วมกับพระเจ้า มนุษย์ถูกมอบหมายหน้าที่ให้พัฒนาโลกนี้รวมถึงทรัพยากร จนโลกนี้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น ความเห็นแก่ตัวและความชั่วร้ายได้ทำให้มนุษย์บกพร่องในหน้าที่นี้อย่างไร และพระเยซูมาเปิดเผยหนทางใหม่ในการเป็นมนุษย์ผ่านทางชีวิต ความตาย และการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ได้อย่างไร #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระฉายของพระเจ้า

เครื่องบูชาและการไถ่ Sacrifice & Atonement

พระเจ้ากำลังอยู่ระหว่างภารกิจในการนำเอาความชั่วร้ายออกไปจากโลกที่ดีของพระองค์ และในการจัดการผลกระทบแย่ ๆ ที่ความชั่วร้ายนำมาด้วย อย่างไรก็ดี พระองค์ปรารถนาจะทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องกำจัดมนุษย์ ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจความคิดเรื่องการที่พระเจ้า "ปกคลุม" ความผิดของมนุษย์ผ่านทางสัตวบูชา ซึ่งสุดท้ายแล้วชี้ไปยังพระเยซูรวมถึงการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #เครื่องบูชาและการไถ่

พระเมสสิยาห์ Messiah

ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจพระสัญญาลึกลับที่ปรากฏในหน้าที่สามของพระคัมภีร์ซึ่งสัญญาว่าวันหนึ่งจะมีผู้ไถ่มาจัดการกับบาปและช่วยมนุษยชาติ เราจะสำรวจความคิดนี้ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัม พระเมสสิยาห์ตามเชื้อสายของดาวิด และสุดท้ายคือพระเยซูผู้เอาชนะมารด้วยการยอมให้มารทำร้ายพระองค์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระเมสสิยาห์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร Gospel of the Kingdom

ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจถึงที่มาของคำว่า "พระกิตติคุณ" และวิธีการที่สิ่งนี้ผูกเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมเข้ากับเรื่องราวของพระเยซูและการประกาศถึงอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูนำเอากฎและการปกครองของพระเจ้ามายังโลกนี้ด้วยวิธีการที่กลับตาลปัตร และนี่เป็นข่าวดีที่สุดซึ่งคุณคิดไม่ถึง #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร

สวรรค์และโลก Heaven & Earth

พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับสวรรค์ว่าอย่างไรกันแน่? และความสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์และโลกเป็นอย่างไร ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจมุมมองอันน่าประหลาดใจของพระคัมภีร์ที่ว่าสวรรค์และโลกนั้นจะซ้อนทับกัน และภารกิจของพระเยซูในการทำให้ทั้งสองสิ่งมาอยู่ร่วมกัน #BibleProject #พระคัมภีร์ #สวรรค์และโลก

ภาพรวม: สุภาษิต Proverbs

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมสุภาษิต ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ พระธรรมสุภาษิตเชิญชวนผู้คนให้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความยำเกรงพระเจ้า เพื่อที่จะประสบกับชีวิตที่ดี #BibleProject #พระคัมภีร์ #สุภาษิต เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ