ภาพรวม: ฮีบรู Hebrews

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมฮีบรู ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมฮีบรู ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า พระเยซูเป็นการสำแดงขั้นสูงสุดถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้า และคุ้มค่าที่เราจะทุ่มเทชีวิตให้พระองค์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #ฮีบรู เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thai…อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวม: ฟิเลโมน Philemon

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมฟิเลโมน ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ เปาโลช่วยให้ฟิเลโมนสหายของตนคืนดีกับโอเนสิมัส ผู้เป็นอดีตทาสของเขาที่หนีไป และชี้ให้เห็นว่า ทั้งสองเท่าเทียมกันเพราะพระคริสต์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #ฟิเลโมน เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ยากอบ James

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมยากอบ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ยากอบนำเอาปัญญาจากพี่ชายของตนคือพระเยซูมาผนวกกับปัญญาจากสุภาษิต เพื่อเรียกร้องท้าทายให้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #ยากอบ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ทิตัส Titus

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมทิตัส ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ เปาโลมอบภารกิตให้ทิตัสสำแดงว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวครีตจากภายในได้ #BibleProject #พระคัมภีร์ #ทิตัส เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 2 ทิโมธี 2 Timothy

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 2 ทิโมธี ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ใน 2 ทิโมธีนั้น เปาโลกำลังจะถูกประหาร และเขาก็ท้าทายทิโมธีให้ติดตามพระเยซูต่อไปไม่ว่าจะต้องเสียสละหรือเสี่ยงแค่ไหนก็ตาม #BibleProject #พระคัมภีร์ #ทิโมธี เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 1 ทิโมธี 1 Timothy

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 1 ทิโมธี ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ใน 1 ทิโมธี เปาโลชี้ให้ทิโมธีเห็นถึงวิธีการรื้อฟื้นระเบียบและเป้าหมายในคริสตจักรเอเฟซัสซึ่งถูกทำให้วุ่นวายไปโดยเหล่าผู้สอนเท็จ #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ทิโมธี เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 1 เธสะโลนิก 1 Thessalonians

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 1 เธสะโลนิกา ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ใน 1 เธสะโลนิกา เปาโลนำคริสเตียนชาวเธสะโลนิกาที่ถูกข่มเหงให้มีความหวังในอนาคตเกี่ยวกับการเสด็จกลับของกษัตริย์เยซู ผู้ที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #เธสะโลนิก เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 2 เธสะโลนิก 2 Thessalonians

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 2 เธสะโลนิกา ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ใน 2 เธสะโลนิกา เปาโลอธิบายคำสอนก่อนหน้าของเขาเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูให้ชัดเจนขึ้น และตำหนิคริสเตียนผู้ทำให้ชุมชนวุ่นวาย #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #เธสะโลนิก เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

การอ่านพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ Public Reading of Scripture

การอ่านพระคัมภีร์ออกเสียงท่ามกลางกลุ่มคนเป็นธรรมเนียมของอิสราเอลโบราณ อันที่จริงแล้วแหล่งกำเนิดของพระคัมภีร์ก็เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียงในที่สาธารณะอย่างมาก ให้เราร่วมกันสำรวจถึงแหล่งกำเนิดและพัฒนาการของสิ่งนี้ด้วย และดูว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบอย่างให้เราในการใช้และมีส่วนพระคัมภีร์ในสมัยนี้ได้อย่างไร #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #การอ่านพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: เอเฟซัส Ephesians

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเอเฟซัส ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมเอเฟซัก เปาโลสำแดงให้เห็นว่า ข่าวประเสริฐควรจะสร้างชุมชนหลากเชื้อชาติซึ่งผูกพันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการอุทิศทุ่มเทเพื่อพระเยซูและผู้อื่นอย่างไร #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #เอเฟซัส เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ฟิลิปปี Philippians

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมฟิลิปปี ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลขอบคุณคริสเตียนชาวฟิลิปปีสำหรับความมีน้ำใจของพวกเขา และอธิบายว่า พวกเขาถูกเรียกให้เลียนแบบความรักที่เสียสละตนของพระเยซูอย่างไร #BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ฟิลิปปี เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ