ภาพรวม: โยชูวา Joshua

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมโยชูวา ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ หลังจากโมเสสเสียชีวิต โยชูวาก็นำชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งรกรากในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งในขณะนั้นถูกครอบครองโดยชาวคานาอัน #BibleProject #พระคัมภีร์ #โยชูวา เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusa…อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวม: เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในเฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสมอบปัจฉิมบทเปี่ยมปัญญา เพื่อเตือนชาวอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา และท้าทายพวกเขาให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #เฉลยธรรมบัญญัติ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: กันดารวิถี Numbers

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมกันดารวิถี ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมกันดารวิถี อิสราเอลเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัม พวกเขากบฏต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า และพระเจ้าก็ตอบสนองผ่านทางความยุติธรรมและพระคุณ #BibleProject #พระคัมภีร์ #กันดารวิถี เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: เลวีนิติ Leviticus

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเลวีนิติ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมเลวีนิติ แม้อิสราเอลจะทำบาป แต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็เชื้อเชิญพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์ ผ่านทางศาสนพิธีและสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย #BibleProject #พระคัมภีร์ #เลวีนิติ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: อพยพ 19-40 Exodus 19-40

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมอพยพบทที่ 19 ถึง 40 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมอพยพ พระเจ้าเชื้อเชิญชาวอิสราเอลให้เข้าสู่พันธสัญญา และพระองค์ก็มาอยู่ท่ามกลางพวกเขาในพลับพลา แต่อิสราเอลกบฏและทำลายความสัมพันธ์นี้ #BibleProject #พระคัมภีร์ #อพยพ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: อพยพ 1-18 Exodus 1-18

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมอพยพบทที่ 1 ถึง 18 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมอพยพ พระเจ้าช่วยกู้ชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์ และเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายและความยุติธรรมของฟาโรห์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #อพยพ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ปฐมกาล 12-50 Genesis 12-50

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมปฐมกาลบทที่ 12-50 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรมนุษย์ที่กบฏต่อพระองค์ ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัม ถึงแม้พวกเขาจะทำตัวโง่เขลาและผิดพลาดอยู่เสมอก็ตาม #BibleProject #พระคัมภีร์ # ปฐมกาล เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: ปฐมกาล 1-11 Genesis 1-11

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1-11 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าสร้างโลกที่ดี และมอบหน้าทึ่ให้มนุษย์ปกครองโลกนี้ แต่มนุษย์กลับยกอำนาจนี้ให้กับมาร แล้วทำให้ทุกอย่างพังทลาย #BibleProject #พระคัมภีร์ #ปฐมกาล เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม/ ทานัค Old Testament/TaNaK

ทราบหรือไม่ว่า พระธรรมเล่มต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์คริสเตียนนั้นไม่ได้เรียงลำดับเหมือนกับต้นฉบับของชาวยิว พระคัมภีร์ที่พระเยซูรวมทั้งชาวยิวโบราณอ่านได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ หมวดโทราห์ หมวดผู้เผยพระวจนะ และหมวดบทกวี หรืออาจ เรียกสั้นๆว่า "ทานัค" ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้น หากคุณอ่านพระคัมภีร์ตามลำดับที่ ชาวยิวเคยอ่าน #BibleProject #พระคัมภีร์ #พันธสัญญาเดิม เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: วิวรณ์ 1-11 Revelation 1-11

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์ 1-11 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมวิวรณ์ นิมิตที่ยอห์นเห็นเปิดเผยว่าพระเยซูได้ชนะมารด้วยการตายและเป็นขึ้นจากตายของพระองค์แล้ว และวันหนึ่ง พระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะกษัตริย์ที่แท้จริงของโลกนี้ #BibleProject #พระคัมภีร์ #วิวรณ์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ภาพรวม: 1 เปโตร 1 Peter

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรม 1 เปโตร ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ เปโตรให้ความหวังแก่ยังคริสเตียนที่ถูกข่มเหง และนำพวกเขาด้วยคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตติดตามพระคริสต์อย่างมั่นคง #BibleProject #พระคัมภีร์ #1เปโตร เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ