พระธรรมปัญญาจารย์

ในพระธรรมเล่มนี้ เราจะได้ยินเสียงอันหวาดระแวงสงสัยของ "ปัญญาจารย์" เขาสังเกตว่า การดำเนินชีวิตตามพระธรรมสุภาษิตอาจไม่ได้นำผลลัพธ์เชิงบวกมาให้เราเสมอไป บางครั้งชีวิตก็ยากและไม่เป็นมีคำอธิบายที่ลงตัว เราจะดำเนินชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งนี้และยังแสวงหาปัญญาได้อย่างไร? ปัญญาจารย์เป็นพระธรรมเล่มที่สองในวรรณกรรมแห่งปัญญาในพระคัมภีร์ #BibleProject #พระค…อ่านเพิ่มเติม

พระธรรมสุภาษิต

พระธรรมเล่มนี้เป็นการรวบรวมสติปัญญาจากบรรพชนหลายรุ่นซึ่งอยู่ในทางพระเจ้าและเปี่ยมปัญญา พระธรรมนี้นำเสนอชีวิตแห่งคุณธรรมและ "ความยำเกรงในองค์พระผู้เป็นเจ้า" เพื่อที่เราจะมีชีวิตทีดี พระธรรมสุภาษิตเป็นหนึ่งในกลุ่มพระธรรมสามเล่มที่พิจารณาถึงแนวคิดเหล่านี้จากหมวดวรรณกรรมแห่งปัญญาในพระคัมภีร์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระธรรมสุภาษิต

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: วิวรณ์สาสน์

วันสิ้นโลกมาถึงแล้ว! แต่วลีนี้จริง ๆ แล้วแปลว่าอะไร? พระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยความฝันและนิมิตเกี่ยวกับจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และสิ่งเหล่านี้มักจะเต็มไปด้วยภาพพจน์เข้มข้นและสัญลักษณ์อันแปลกประหลาด ในวิดีโอนี้เราจะพิจารณาถึงความหมายของคำว่า "วิวรณ์" ในพระคัมภีร์ และเราจะเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการอ่านวรรณกรรมประเภทนี้ เพื่อจะซาบซึ้งเข้าใจได้ปัญญา #BibleProject #พระคัมภีร์ #วิวรณ์สาสน์

จดหมายในพันธสัญญาใหม่: บริบททางวรรณกรรม

พันธสัญญาใหม่นั้นประกอบไปด้วยจดหมายฝากทั้งหมด 21 ฉบับซึ่งเขียนโดยเหล่าผู้นำคริสเตียนในยุคแรกส่งไปยังบรรดาชุมชนผู้ที่เชื่อพระเยซูในโลกของอาณาจักรโรมโบราณ จดหมายเหล่านี้เต็มไปด้วยศาสนศาสตร์และคำแนะนำในการเป็นชุมชนสาวกพระเยซู แต่จดหมายเหล่านี้ก็อาจจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นเข้าใจยาก ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจถึงลักษณะทางวรรณกรรมของจดหมายโบราณ และแสดงให้เห็นวิธีที่จะสืบหาแนวคิดหลักตั้งแต่ตอนต้นไปจนถึงตอนจบของจดหมายเหล่านั้น #BibleProject #พระคัมภีร์ #จดหมายในพันธสัญญาใหม่

จดหมายในพันธสัญญาใหม่: บริบททางประวัติศาสตร์

พันธสัญญาใหม่นั้นประกอบไปด้วยจดหมายฝากทั้งหมด 21 ฉบับซึ่งเขียนโดยผู้นำคริสเตียนในยุคแรกส่งไปยังชุมชนผู้ที่เชื่อพระเยซูในโลกของอาณาจักรโรมโบราณ การจะอ่านจดหมายเหล่านี้ให้ได้ดีนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงบริบททางประวัติศาสตร์ เข้าใจว่าจดหมายเหล่านี้ส่งไปหาใคร ผู้รับอยู่บริเวณไหน และเหตุผลที่ทำให้ต้องส่งจดหมายเหล่านี้ไปคืออะไร? ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ของจดหมายเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงสติปัญญาที่จดหมายเหล่านี้ยังคงสื่อมาถึงเรา #BibleProject #พระคัมภีร์ #จดหมายในพันธสัญญาใหม่

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: คำอุปมา

พระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นปรมาจารย์แห่งการเล่าเรื่อง และคำสอนโด่งดังมากมายของพระองค์ก็ถูกเล่าเป็นคำอุปมา ทว่าเรื่องเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อจะทำมากกว่าแค่การ "สอน" พระเยซูกล่าวว่าคำอุปมานั้นออกแบบมาเพื่อทั้งเปิดเผยและปิดซ่อนข้อความของพระองค์เกี่ยวกับการมาของอาณาจักรของพระเจ้า ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจแนวคิดหลักในคำอุปมาของพระเยซู และตั้งคำถามว่า ทำไมพระองค์จึงใช้คำอุปมาเป็นอุปกรณ์หลักในการถ่ายทอดคำสอนของพระองค์ #BibleProject #พระคัมภีร์ #คำอุปมา

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: พระกิตติคุณ

พันธสัญญาใหม่มีหนังสือชีวประวัติของพระเยซูชาวนาซาเร็ธสี่เล่ม และทั้งสี่เล่มนี้ถูกเรียกว่า "พระกิตติคุณ" แต่ละเล่มบอกเล่าเรื่องราวในฐานะการประกาศข่าวประเสริฐว่า พระเยซูผู้ถูกตรึงไม้กางเขนและเป็นขึ้นจากตายนั้นคือผู้ปกครองแท้จริงเหนือบรรดาประชาชาติ ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจว่า เหตุใดเรื่องราวเหล่านี้จึงถูกเขียนขึ้น และคุณจะอ่านเรื่องเหล่านี้ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นได้อย่างไร #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระกิตติคุณ

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หนังสือของซาโลมอน

พระธรรมสามเล่มในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ซาโลมอน ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์สุดฉลาดปราดเปรื่องของอิสราเอล ได้แก่ สุภาษิต, ปัญญาจารย์, และบทเพลงซาโลมอน แต่ละเล่มเสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการซึ่งมนุษย์จะสามารถได้รับสติปัญญาและได้รับการยกย่องพระเจ้าอย่างแท้จริง ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจเนื้อหาในพระธรรมแต่ละเล่มอย่างคร่าว ๆ และสำรวจว่าพระธรรมเหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างไร #BibleProject #พระคัมภีร์ #หนังสือของซาโลมอน

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หมวดธรรมบัญญัติ

คุณเคยสงสัยว่าทำไมจึงมีกฎโบราณของพระคัมภีร์จำนวนมากอยู่ในพระธรรมเล่มแรก ๆ ของพระคัมภีร์ แล้วผู้อ่านในยุคปัจจุบันควรจะตอบสนองต่อกฎเหล่านั้นอย่างไร แล้วทำไมกฎบางข้อถึงได้แปลกประหลาดอย่างมาก? ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจว่าเหตุใดกฎเหล่านั้นจึงถูกมอบให้กับอิสราเอล และกฎเหล่านั้นมีส่วนในเรื่องราวของพระคัมภีร์อย่างไร #BibleProject #พระคัมภีร์ #ธรรมบัญญัติ

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หมวดผู้เผยพระวจนะ

พระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมนั้นเต็มไปด้วยบทกวีมากมายและภาพพจน์ที่แปลกประหลาด หากคุณพยายามจะอ่านพระธรรมเหล่านี้ ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะทั้งสับสนและสงสัย ในวิดีโอนี้ เราจะศึกษาว่าพระธรรมเหล่านี้มีส่วนกับเรื่องราวในพระคัมภีร์อย่างไรและทำไมการศึกษาวิธีอ่านพระธรรมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า #BibleProject #พระคัมภีร์ #ผู้เผยพระวจนะ

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: พระธรรมสดุดี

พระธรรมสดุดีเป็นหนังสือรวมบทกวีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ ในวิดีโอนี้ เราจะสำรวจรูปแบบและหัวของหลักของพระธรรมยอดเยี่ยมเล่มนี้ พระธรรมสดุดีถูกร้อยเรียงให้อ่านจากตอนต้นไปจนจบ และเป็นคำเชิญให้เข้าสู่พระวิหาร นี่จึงเป็นงานเขียนซึ่งช่วยให้คุณพบพระเจ้าและได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์ที่ถูกเล่าซ้ำแบบบทกวี #BibleProject #พระคัมภีร์ #พระธรรมสดุดี

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ