प्रस्थान १-१८ को रूपरेखा

हाम्रो प्रस्थान १-१८को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। प्रस्थानमा, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट उद्धार गर्नुहुन्छ र फारोको दुष्टता र अन्यायको बिरुध्द चुनौती दिनुहुन्छ। #BibleProject #बाइबल #प्रस्थान …धेरै पढ्नुहोस्

उत्पती १२-५० को रूपरेखा

उत्पत्ति १२-५० मा आधारित हाम्रो रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। उत्पत्तिमा, परमेश्वरले अब्राहमको परिवारद्वारा लगातार विफलता र मूर्खताको बावजुत विद्रोही मानवतालाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। #BibleProject #बाइबल #उत्पती

उत्पत्ति १-११ को रूपरेखा

उत्पत्ति १-११ मा आधारित हाम्रो रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। उत्पत्तिमा, परमेश्वरले सुन्दर संसारको सिर्जना गर्नुहुन्छ र मानवलाई यसमा शासन गर्न नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले दुष्टलाई दिन्छन् र र सबै भताभुङ्ग पार्दछन्। #BibleProject #बाइबल #उत्पत्ति

पुरानो करार/तनाकको रूपरेखा

हाम्रो पुरानो नियमको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसलाई हिब्रू बाइबल वा तनाक पनि भनिन्छ। यस भिडियोले पुरानो नियमको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ । #BibleProject #बाइबल #पुरानो करार

प्रकाश १२-२२ को रूपरेखा

हाम्रो प्रकाश १२-२२को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। प्रकाशमा, यूहन्नाको दर्शनहरूले यो प्रकट गर्दछन् कि येशूले आफ्नो मृत्यु र बौरि उठाइद्वारा दुष्टमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, र एक दिन उहाँ संसारको साँचो राजाको रूपमा फेरि आउनुहुनेछ। #BibleProject #बाइबल #प्रकाश

प्रकाश १-११ को रूपरेखा

हाम्रो प्रकाश १-११को रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। प्रकाशमा, यूहन्नाको दर्शनहरूले यो प्रकट गर्दछन् कि येशूले आफ्नो मृत्यु र बौरि उठाइद्वारा दुष्टमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, र एक दिन उहाँ संसारको साँचो राजाको रूपमा फेरि आउनुहुनेछ। #BibleProject #बाइबल #प्रकाश

यहूदाको रूपरेखा

हाम्रो यहूदाको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। यहूदाले आफ्नो दाजु येशूको शिक्षालाई बिगार्ने र अरूहरूलाई भड्काउने शिक्षा दिने भ्रष्ट शिक्षकहरूलाई हप्काउँदछन् । #BibleProject #बाइबल #यहूदा

१-३ यूहन्नाको रूपरेखा

हाम्रो तीन वटै यूहन्नाका पत्रहरूको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले पुस्तकको साहित्यिक बनावट र तिनका विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। यूहन्नाले एक अर्कोलाई प्रेम गर्नमा समर्पण गरेर परमेश्वरको आफ्नै जीवन र प्रेममा सहभागी येशूका बिश्वासीहरूलाई बोलाउँदछन् । #BibleProject #बाइबल #यूहन्ना

२ पत्रुसको रूपरेखा

हाम्रो दोस्रो पत्रुसको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। पत्रुसले विश्वास योग्यताको निम्ति बोलावट दिन्छन् र येशूको शिक्षालाई तोडमोड गरी हिड्ने र अरूहरूलाई भड्काउने शिक्षा दिने भ्रस्ट शिक्षकहरूलाई हप्काउँछन् । #BibleProject #बाइबल #पत्रुस

१ पत्रुसको रूपरेखा

हाम्रो पहिलो पत्रुसको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। पत्रुसले सातवट भोग्दै गरेका विश्वासीहरूका लागि आशा प्रदान गर्दछन् र उनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा येशूको पछि लागि जिउन आवश्यक पर्ने व्यावहारिक शिक्षा दिंदछन् । #BibleProject #बाइबल #पत्रुस

याकूबको रूपरेखा

हाम्रो याकूबको रूपरेखा भिडियो हेर्नुहोस्, जसले यो पुस्तकको साहित्यिक बनोट साथै विचारको प्रवाहलाई प्रष्ट पार्दछ। याकूबले आफ्ना दाजु येशूको बुद्धिलाई हितोपदेशको पुस्तकसँग मिलाएर आफ्नै चुनौतीपूर्ण बोलावटमा परमेश्वरमा पूर्ण समर्पित भक्त भएर जीवन यापन गर्न आग्रह गर्दछन्। #BibleProject #बाइबल #याकूब