கண்ணோட்டம்: யாத்திராகமம் Exodus 1-18

யாத்திராகமம் 1 -18 வரை உள்ள அதிகாரங்களின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம், யாத்திராகமத்தில் தேவன் இஸ்ரவேலை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு பார்வோனின் தீமையையும் அநீதியையும் எதிர்க்கிறார். #BibleProject #திருவிவிலியம் #யாத்திராகமம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரி…அதிகமாக வாசிக்க

பழைய ஏற்பாடு Old Testament

கிறிஸ்தவ வேதாகமத்தில் உள்ள பழைய ஏற்பாட்டின் வரிசைப்படுத்துதல் அசல் அல்ல என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? பண்டைய யூதர்களும் இயேசுவும் வேதாகமத்தில் தோரா தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் எழுத்துக்கள் அல்லது டனாக் என மூன்று வெவ்வேறு சுருள் தொகுப்புகளாக எதிர்கொண்டார்கள்,வேத காலத்து பாரம்பரிய யூத முறையின்படி படிப்பது என்ன என்பதை இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம் #BibleProject #வேதாகமம் #பழையஏற்பாடு வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: ஆதியாகமம் Genesis12-50

ஆதியாகமம் 12 -50 வரை உள்ள அதிகாரங்களின் இலக்கிய வடிவமைப்பும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். ஆதியாகமத்தில் மனித குலத்தின் தொடர்த்தியான தோல்வி மற்றும் முட்டாள்தனம் இருந்தபோதிலும் ஆபிரகாமின் குடும்பத்தின் மூலம் இந்த கலகக்கார மனிதகுலத்தை ஆசீர்வதிப்பது குறித்து தேவன் வாக்குறுதி அளிக்கிறார் #BibleProject #திருவிவிலியம் #ஆதியாகமம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: ஆதியாகமம் Genesis 1-11

ஆதியாகமம் 1-11 வரை உள்ள அதிகாரங்களின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். ஆதியாகமத்தில் தேவன் ஒரு நல்ல உலகத்தை உருவாக்கி அதை ஆள மனிதர்களுக்கு ஆணையிடுகிறார். பின்னர் அவர்கள் அதை தீமைக்கு ஒப்புக்கொடுத்து எல்லாவற்றையும் அழித்துவிடுகிறார்கள். #BibleProject #திருவிவிலியம் #ஆதியாகமம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: வெளிப்படுத்தின விசேஷம் Revelation12-22

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12-24 வரை உள்ள அதிகாரங்களில், அப்புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டதையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில், யோவானின் தரிசனம், இயேசு தன்னுடைய மரணத்தாலும், உயிர்தெழுதலாலும் சாத்தானை ஜெயித்து, இந்த உலகை ஆளும் உண்மையான ராஜாவாக ஒரு நாள் திரும்புவார் என வெளிப்படுத்துகிறது. #BibleProject #திருவிவிலியம் #வெளிப்படுத்தினவிசேஷம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: வெளிப்படுத்தின விசேஷம் Revelation 1-11

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1-11 வரை உள்ள அதிகாரங்களில், அப்புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில், யோவானின் தரிசனம், இயேசு தன்னுடைய மரணத்தாலும், உயிர்தெழுதலாலும் சாத்தானை ஜெயித்து, இந்த உலகை ஆளும் உண்மையான ராஜாவாக ஒரு நாள் திரும்புவார் என வெளிப்படுத்துகிறது. #BibleProject #திருவிவிலியம் #வெளிப்படுத்தினவிசேஷம் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: யூதா Jude

யூதா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். தனது சகோதரர் இயேசுவைப் பற்றிய செய்தியை சிதைத்த மற்றவர்களை வழிதவறச் செய்யும் கள்ள போதகர்களை யூதா கண்டிக்கிறார். #BibleProject #திருவிவிலியம் #யூதா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: 1-3 யோவான் 1-3 John

1-3 யோவான் புத்தகங்களின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். இயேசுவை பின்பற்றுபவர்கள், ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதில் தங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம், தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளும் நிலைமைக்கு அழைக்கிறார் யோவான். " #BibleProject #திருவிவிலியம் #1-3யோவான் வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: 2 பேதுரு 2 Peter

2 பேதுரு புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க பேதுரு அழைப்பு விடுகிறார். இயேசுவைப் பற்றிய செய்தியை சிதைத்து மற்றவர்களை வழிதவறச் செய்த கள்ள போதகர்களை எச்சரிக்கிறார். #BibleProject #திருவிவிலியம் #2பேதுரு வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: 1 பேதுரு 1 Peter

1 பேதுரு புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். துன்புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேதுரு நம்பிக்கையை அளிக்கிறார். இயேசுவைப் பின்பற்றுவதோடு இணக்கமாக வாழ்வதற்கான நடைமுறை அறிவுறுத்தலுடன் அவர்களுக்கு வழிக்காட்டுகிறார். #BibleProject #திருவிவிலியம் #1பேதுரு வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

கண்ணோட்டம்: தீத்து Titus

" தீத்து புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். இயேசுவின் நற்செய்தியும் ஆவியின் வல்லமையும் கிரேத்தா கலாச்சாரத்தை உள்ளிருந்து எவ்வாறு மாற்றும் என்பதைக் காட்ட பவுல் தீத்துவை நியமிக்கிறார். " Watch our overview video on Titus, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Paul commissions Titus to show how the good news of Jesus and the power of the Spirit can transform Cretan culture from within. #BibleProject #திருவிவிலியம் #தீத்து வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை