ချရ်ရာ - ၀မ်းမြောက်ခြင်း

ဤဗီဒီယိုထဲမှာ ဘုရားလူများ ခေါ်ခြင်းခံရသည့် တမူထူးခြားသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖို့ရာ ပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းက ပျော်ရွှင်သည့် စိတ်နေစိတ်ထားတက် သာလွန်ပြီး ဘုရားသခင် က သူ၏ကတိတော်များ ပြည့်စုံစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချရန် ရွေးချယ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ #BibleProject #သမ္မာကျမ်းစာ #ချရ်ရာ…read more

ရှောလမုန်သီချင်း (သီချင်းတကာတို့၏ သီချင်း)ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ရှောလမုန်သီချင်း ကျမ်းစာကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုတို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို၌ ရှောလမုန်သီချင်း ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှုစီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ လက်ဆောင်မွန်ဖြစ်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လိင်ဆန္ဒ၏ လှပမှုနှင့် တန်ခိုးကို ဂုဏ်ပြုသည့် ရှေးခေတ်အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဗျာစုများအဖြစ် ဤ ရှောလမုန်သီချင်း ကျမ်းစာစောင်များကို တွေ့ရမည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြားရှင်းပြ ထားပါသည်။ မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်းသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အတွက် ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတို့ကို အပြစ်တင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ နေ့တော်ကြီးအားဖြင့် သူတို့ကို အပြစ်စီရင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပရောဖက်ပြုထားသည်။

ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ဤ ဗီဒီယို ၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှုစီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြားရှင်းပြ ထားပါသည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

ဓမ္မရာဇ၀င် တတိယစောင်နှင့် စတုတ္ထစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဓမ္မရာဇ၀င် တတိယကျမ်းစာစောင်နှင့် စတုတ္ထစောင်တို့ကို ခြုံငုံလေ့လာ သုံးသပ်ထားသည့် ကျွန်ပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ ဤ ဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်၏ စာပေပုံစံနှင့် တွေးခေါ်ယူဆမှုများ စီးဆင်းမှုကို ခွဲခြားရှင်းပြထားပါသည်။ ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင် နှင့် စတုတ္ထစောင်၌ ဒါဝိဒ်၏သား ရှောလမုန်က ဣသရေလကို ကြီးကျယ်လာအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း တစ်ခုတည်းသော ကျဆင်းမှုက ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်ပျက်ဆီးပြီး လူများ သုံ့ပန်းဘဝ ရောက်ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ #BibleProject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ ဟက္ကဲအနာဂတ္တိကျမ်းသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခံရပြီးသည့်နောက်တွင် ဘုရားသခင်ကို သစ္စာရှိစွာ နေထိုင်ရန်နှင့် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

ဓမ္မရာဇ၀င် တတိယစောင်နှင့် စတုတ္ထစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဓမ္မရာဇ၀င် တတိယကျမ်းစာစောင်နှင့် စတုတ္ထစောင်တို့ကို ခြုံငုံလေ့လာ သုံးသပ်ထားသည့် ကျွန်ပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ ဤ ဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်၏ စာပေပုံစံနှင့် တွေးခေါ်ယူဆမှုများ စီးဆင်းမှုကို ခွဲခြားရှင်းပြထားပါသည်။ ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင် နှင့် စတုတ္ထစောင်၌ ဒါဝိဒ်၏သား ရှောလမုန်က ဣသရေလကို ကြီးကျယ်လာအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း တစ်ခုတည်းသော ကျဆင်းမှုက ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်ပျက်ဆီးပြီး လူများ သုံ့ပန်းဘဝ ရောက်ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ #BibleProject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုတို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်းသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့အပေါ် ကျရောက်မည့် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းကို ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ဆိုးသွမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်သော အနာဂတ်အသစ်ကို ရရှိမည်ဟု ဖော်ပြသည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုတို့၏ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းသည် ကမ္ဘာကြီးပေါ်ရှိ ဆိုးသွမ်းမှုများ၊ မတရားမှုများအလယ်တွင် ရှိနေသော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သိနားလည်နိုင်စေရန် ဖော်ပြသည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုတို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဤဗီဒီယို ၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်းသည် အာရှုရိပြည်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် နိနဝေမြို့သည် မိမိ၏အဓမ္မမှုနှင့် ရက်စက်မှုတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က မည်သို့ တရားစီရင်မည်ကို ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူသားများ၏ နိုင်ငံအားလုံးကို ဘုရားက မည်သို့ တရားစီရင်မည့်အကြောင်း ဖော်ပြသည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း

မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံလေ့လာထားသည့် ကျွန်ုတို့၏ဗီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ဤ ဗီဒီယို၌ ကျမ်းစာစောင်များကို “စာပေရှုဒေါင့်” နှင့် သူ့နောက်ကွယ်မှ “တွေးခေါ်ယူဆမှု စီးဆင်းပုံများ” ကို ခွဲခြား ရှင်းပြထားပါသည်။ မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်းသည် ဣသရေလလူတို့၏ အပြစ်နှင့် အခြားနိုင်ငံသို့ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၏ အခြားတဖက်တွင်၊ ချစ်မေတ္တာ၊သစ္စာရှိခြင်းနှင့် ပြည့်ဝသောအနာဂတ်သစ်ကို ဖန်ဆင်းနိုင်ရန်အတွက်၊ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည်။ #bibleproject #သမ္မာကျမ်းစာ #ဓမ္မဟောင်း