Muhtasari: Hesabu

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Hesabu, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika Kitabu cha Hesabu, Waisraeli wanasafiri nyikani wakielekea katika nchi aliyoahidiwa Abrahamu. Uasi wao wa mara kwa mara unakutana na hukumu na rehema ya Mungu. #BibleProject #Biblia #Hesabu Wahusika Katika Utayaris…Soma zaidi

Muhtasari: Filemoni

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Filemoni, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Paulo anamsaidia rafiki yake Filemoni kupatana na mtumwa wake wa zamani Onesimo, na anaonyesha kuwa Filemoni na Onesimo wana hadhi sawa kwa sababu ya Yesu. #BibleProject #Biblia #Filemoni Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: Tito

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Tito, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Paulo anamtuma Tito kuonyesha jinsi habari njema ya Yesu na nguvu ya Roho inavyoweza kubadilisha utamaduni wa Kikrete kutoka ndani. #BibleProject #Biblia #Tito Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: 2 Timotheo

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha 2 Timotheo, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha 2 Timotheo, Paulo anakaribia kuuawa, na anatoa changamoto binafsi kwa Timotheo kwamba aendelee kumfuata Yesu bila kujali gharama na hatari zitakazomkabili. #BibleProject #Biblia #Timotheo Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: 1 Timotheo

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha 1 Timotheo, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha 1 Timotheo, Paulo anamwonyesha Timotheo jinsi ya kurudisha utaratibu na kusudi katika kanisa la Efeso lililovurugwa na waalimu wa uwongo. #BibleProject #Biblia #Timotheo Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: 2 Wathesalonike

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha 2 Wathesalonike, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha 2 Wathesalonike, Paulo anafafanua kwa undani mafundisho yake ya awali kuhusu kurudi kwa Yesu katika siku za usoni na anawakemea Wakristo waliokuwa wakiivuruga jamii. #BibleProject #Biblia #Wathesalonike Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: 1 Wathesalonike

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha 1 Wathesalonike, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha 1 Wathesalonike, Paulo anawaelekeza Wakristo wa Thesalonike waliokuwa wanateswa kuweka tumaini lao katika kurudi kwa mfalme Yesu ambaye atafanya mambo yote kuwa sawa. #BibleProject #Biblia #Wathesalonike Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: Wakolosai

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Wakolosai, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika waraka huu, Paulo anawahimiza Wakristo wa Kolosai kumwona Yesu kama kiini cha uhalisia wote, ili wasijisalimishe kwa mashinikizo kutoka kwa dini zingine. #BibleProject #Biblia #Wakolosai Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: Wafilipi

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Wafilipi, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika waraka huu, Paulo anawashukuru Wakristo wa Filipi kwa ukarimu wao na anawashirikisha jinsi walivyoitwa kuiga upendo wa Yesu wa kujitoa kwa wengine. #BibleProject #Biblia #Wafilipi Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: Waefeso

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Waefeso, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha Waefeso, Paulo anaonyesha jinsi habari njema inavyopaswa kujenga jamii zenye makabila mbalimbali ambazo zimeunganishwa kwa msingi wa kujitoa kwao kwa Yesu na kujitoa kwao kwa kila mmoja wao. #BibleProject #Biblia #Waefeso Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Muhtasari: Wagalatia

Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Wagalatia, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika kitabu cha Wagalatia, Paulo anawapa changamoto Wakristo wa Galatia waache kuruhusu ufuataji wa sheria tatanishi za Torati ulete mgawanyiko miongoni mwa washirika wa kanisa lao. #BibleProject #Biblia #Wagalatia Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus na Eternal Entertainment Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo