Masihi

Katika video hii kuhusu Masihi, tunachunguza ahadi ya ajabu kwenye ukurasa wa tatu wa Biblia, kuwa mkombozi aliyeahidiwa angekuja siku moja kukabiliana na uovu na kuwaokoa wanadamu. Tunafuatilia maudhui haya kupitia familia ya Abrahamu, ukoo wa Kimasihi wa Daudi na hatimaye Yesu aliyeushinda uovu kwa kuuruhusu kumshinda. #BibleProject #Biblia #M…Soma zaidi

Sheria

Katika video hii, tunachunguza umuhimu wa sheria za kale katika Agano la Kale. Je, ni kwa nini ziko katika Biblia na zina ujumbe gani kwa wafuasi wa Yesu? Tunachunguza jinsi walivyotimiza nia ya kimkakati katika awamu moja muhimu ya simulizi ya kibiblia, ikielekeza kwa Yesu aliyetimiza sheria na kuifupisha katika mwito wa kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako kama unavyojipenda. #BibleProject #Biblia #Sheria

Mfano wa Mungu

Video hii kuhusu Mfano wa Mungu inaangazia dhana ya wanadamu kama watawala pamoja na Mungu, waliotumwa kuukuza ulimwengu na rasilimali zake na kuupeleka katika upeo mpya. Je, wito huu umeathiriwa na ubinafsi na uovu kwa namna ipi, na Yesu amefungua vipi njia mpya ya kuwa binadamu kupitia maisha yake, kufa na kufufuka kwake? #BibleProject #Biblia #MfanoWaMungu

Roho Mtakatifu

Katika video hii, tunachunguza maana asili ya dhana ya kibiblia ya "roho" na inavyomaanisha kuwa Roho wa Mungu yupo katika vyote vilivyoumbwa. Hatimaye, Roho Mtakatifu alidhihirishwa kupitia Yesu na kuachiliwa katika maisha ya wafuasi ili kufanya mambo kuwa mapya. #BibleProject #Biblia #RohoMtakatifu

Utakatifu

Katika video hii, tunachunguza hali kinzani utakatifu wa Mungu huleta kwa wanadamu. Mungu ni Muumbaji mtakatifu na aliye wa kipekee aliye chanzo cha ukweli wote na mwanzilishi wa mema yote. Hata hivyo, wema huo unaweza ukawa hatari kwa wanadamu kwasababu wanakufa na ni waovu. Hatimaye, hali hii kinzani inatatuliwa na Yesu, anayeuvaa utakatifu wa Mungu unaokuja kuponya uumbaji Wake. #BibleProject #Biblia #Utakatifu Wahusika Katika Utayarishaji wa Video: Timu Ya Utayarishaji Wa Toleo La Kiswahili Tai Plus Dar es Salaam, Tanzania Toleo la Asili la Kiingereza na Utayarishaji Wake BibleProject Portland, Oregon, USA

Mbingu na Dunia

Je, Biblia inafundisha nini haswa kuhusu mbingu, na je, upo uhusiano upi kati ya mbingu na dunia? Katika video hii, tunachunguza mtazamo unaoshangaza wa kibiblia kuwa mbingu na dunia zilipaswa kuingiliana, na kuona jinsi Yesu alivyo katika mchakato wa kuzileta pamoja milele. #BibleProject #Biblia #Mbingu na Dunia

Injili ya Ufalme

Katika video hii, tunafuatilia asili ya neno "injili" na jinsi linavyohusisha simulizi ya Agano la Kale pamoja na simulizi ya Yesu na mahubiri yake ya ufalme wa Mungu. Yesu alileta sheria na utawala wa Mungu ulimwenguni kwa njia isiyotarajiwa, na alicholeta ndicho cha muhimu zaidi kwa wanadamu. #BibleProject #Biblia #Injili ya Ufalme

Siku ya Bwana

Je, Mungu anajali kuhusu maovu yote ambayo wanadamu hutenda ulimwenguni na ikiwa ndiyo, anafanya nini kuhusu jambo hilo? Katika video hii kuhusu Siku ya Bwana, tunafuatilia njia tofauti ambavyo Mungu hukabiliana na uovu wa wanadamu na uovu wa ndani zaidi wa kiroho ambao ndio kiini cha maovu. Hatimaye, tunaona jinsi Yesu anatimiza mfuatano wa simulizi hii na kushinda uovu kwa kuuruhusu umshinde. #BibleProject #Biblia #SikuYaBwana

Maagano

Njia kuu ya Biblia ya kuzungumza kuhusu uhusiano wa Mungu na wanadamu ni kwa kutumia sura ya ushirikiano. Video hii kuhusu maagano inafuatilia jinsi ambavyo Mungu alifanya mahusiano na maagano na wanadamu ili kuokoa ulimwengu kupitia Yesu, mshiriki wa mwisho wa agano. #BibleProject #Biblia #Maagano

Kitabu cha Ayubu

Je, unamwaminije Mungu hata wakati maisha yako sio mazuri na unateseka bila sababu? Simulizi ya Ayubu inatualika kuzingatia hoja kuwa Mungu anauendesha ulimwengu kwa hekima na jinsi ukweli huu unaweza kuleta amani katika nyakati za giza. Ayubu ni kitabu cha mwisho cha vitabu vitatu vinavyochunguza maudhui haya ya hekima ya kibiblia. #BibleProject #Biblia #Ayubu

Kitabu cha Mhubiri

Katika Mhubiri, tunaisikia sauti ya kushuku ya "mwalimu." Anagundua kuwa kuishi kulingana na kitabu cha Mithali hakuleti matokeo mazuri kila wakati. Wakati mwingine maisha ni magumu na hayaeleweki kirahisi. Je, unaishije na mvutano huu, na bado uwe na shauku na jitihada ya kupata hekima? Mhubiri ni kitabu cha pili cha vitabu vya hekima. #BibleProject #Biblia #Mhubiri

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo