Kas yra sandora?

Biblijoje apie Dievo santykį su žmonija daugiausia kalbama per bendradarbystės įvaizdį. Šiame vaizdo įraše apie sandoras pasakojama, kaip Dievas užmezgė daugybę oficialių santykių su įvairiais žmogiškaisiais bendradarbiais, kad išgelbėtų pasaulį per Jėzų, galutinį sandoros bendradarbį. #BibleProject #Biblija #Sandora

Kas yra Mesijas?

Šiame vaizdo įraše apie Mesiją tyrinėjame paslaptingą pažadą trečiajame Biblijos puslapyje, kad vieną dieną ateis pažadėtasis išlaisvintojas, kuris stos į kovą su blogiu ir išgelbės žmoniją. Šią temą stebime vystantis per Abraomo šeimą, mesijinę Dovydo giminę ir galiausiai atvedančią iki Jėzaus, kuris nugalėjo blogį leisdamas jam nugalėti save. #BibleProject #Biblija #Mesijas

Dangus ir žemė

Ko Biblija iš tikrųjų moko apie dangų ir koks yra dangaus santykis su žeme? Šiame vaizdo įraše tyrinėjame netikėtą Biblijos požiūrį, kad dangus ir žemė turėjo sutapti, o Jėzus turi vykdo misiją juos sujungti kartą ir visiems laikams. BibleProject #Biblija #dangus

Romos link: Apaštalų darbai 21–28

Paskutiniame įraše iš serijos apie Apaštalų darbus sekame galutinę Pauliaus kelionę į Jeruzalę ir po to į romėnišką kalėjimą. Nors ir paradoksalu, tačiau Pauliaus kentėjimas leidžia jam atsidurti pačios Romos imperijos širdyje, kur jis gauna galimybę skelbti Dievo Karalystę, turinčią galią visoms tautoms. #BibleProject #Biblija #Roma

Pauliaus misijinės kelionės: Apaštalų darbai 13–20

Kokios patirtys lydėjo apaštalą Paulių jam keliaujant po Romos imperiją ir skelbiant Gerąją Naujieną apie prisikėlusį Jėzų? Kas jį skatino steigti naujas Jėzaus bendruomenes įvairiuose miestuose ir kaip žmonės reagavo į jo žinią? Tai ir dar daugiau aptarsime trečiajame serijos apie Apaštalų darbų knygą filmuke. #BibleProject #Biblija #misija

Apaštalas Paulius: Apaštalų darbai 8–12

Šiame vaizdo įraše, skirtame Apaštalų darbų 8–12 syriams, aiškinamės, kaip Dievo Dvasia Jėzaus sekėjus iš mažos mesijinių žydų grupelės Jeruzalėje perkeitė į daugiaetninį judėjimą, kuris greitai išplito po įvairias tautas. #BibleProject #Biblija #Paulius

Sekminės: Apaštalų darbai 1–7

Apaštalų darbų knyga atskleidžia, kaip Dievas išpildė senus savo pažadus atkurti palaiminimą visoms tautoms per Abraomo palikuonį – Jėzų iš Nazareto. Šiame įraše panagrinėsime, kaip Jėzus ir Dvasia atnaujina Izraelio tautą ir paruošią ją skelbti Gerąją Naujieną kitoms tautoms. #Bibleproject #Biblija #Sekminės

Jėzaus prisikėlimas: Luko 24

Šiuo filmuku užbaigiamas įspūdingas Jėzaus iš Nazareto portretas Luko evangelijoje. Mokiniai kapą atranda tuščią ir galiausiai visa jų pasaulėžiūra apverčiama aukštyn kojom, kai jie susitinka prisikėlusį Jėzų. Lukas atskleidžia, kaip Jėzaus Dievo karalystės misija pasiekia savo aukščiausiąjį tašką, tuo pačiu paruošdamas kelią jos tęsiniui antrajame Luko tome – Apaštalų darbuose. #BibleProject #Biblija #Evangelija

Jėzaus nukryžiavimas: Luko 19–23

Jėzaus darbas ir tarnystė kulminaciją pasiekia prieštaringumo kupinoje savaitėje prieš pat Paschos šventę. Šiame vaizdo įraše aptarsime 19–23 Luko evangelijos skyrius. Išsiaiškinsime, kas nutiko, kad niekuo dėtas Jėzus galiausiai buvo pasiųstas myriop kaip revoliucionierius, maištavęs prieš Romą. Taip pat sužinosime, kad tai Jėzaus visiškai nenustebino. Jis tikėjo, kad Jo mirtis atvers naują ateitį Izraeliui ir visai žmonijai. #BibleProject #Biblija #Evangelija

Sūnus palaidūnas: Luko 9–19

Trečiajame serijos filmuke nagrinėjame centrinę Luko evangelijos dalį. Jėzus savo ilgos kelionės į Jeruzalę metu tęsia kontroversišką geros naujienos vargšams skelbimą, o tai paaštrina konfliktą su religiniais Izraelio vadovais. Šiame įtampos kupiname kontekste ir nuskamba žymusis palyginimas apie sūnų palaidūną. #BibleProject #Biblija #Evangelija

Jėzaus krikštas: Luko 3–9

Šis filmukas yra antrasis iš penkių serijoje apie Luko evangeliją. Šiame įraše stebime, kaip Jėzus pradeda savo geros naujienos, skirtos vargšams, tarnystę. Taip pat matome, kaip jis draugėn suveda labai skirtingos aplinkos žmones, kad jie gyventų kartu taikoje. #BibleProject #Biblija #Evangelija