Psalmynas

Psalmynas yra didžiausias poezijos rinkinys Biblijoje. Šiame filmuke panagrinėsime šios įstabios knygos, sukurtos skaityti nuo pradžios iki pabaigos, struktūrą, formą ir pagrindines temas. Psalmės yra tarsi kvietimas į literatūrinę šventyklą, kur galime susitikti su Dievu bei išgirsti visą biblinį pasakojimą, perkalbėtą poetine forma. #bibleproj…skaityti daugiau

Metafora biblinėje poezijoje

Norint gerai skaityti biblinę poeziją, būtina suprasti, kaip joje vartojamos metaforos. Kai tik kas nors apibūdina vieną dalyką, kad taip apibūdintų kitą, jis mąsto metaforiškai. Ir visai nesvarbu, ar tai supranta, ar ne! Metaforų Biblijoje apstu, kaip ir kasdienėje kalboje. Šiame įraše šį itin svarbų biblinės kalbos bruožą ir panagrinėsime. #bibleproject #Biblija #Metafora

Biblinės poezijos menas

Ar žinojote, kad trečdalis Biblijos yra senovinė izraeliečių poezija? Poezija – tai turtinga ir meniška žmonių komunikavimo forma, kuria skaityti ne taip jau ir lengva. Šiame filmuke panagrinėsime išskirtinius biblinės poezijos bruožus, kuriuos suprasdami, jos grožį ir galią galėsite atrasti patys. #bibleproject #Biblija #Biblijosfilmukai

Kompozicijos modeliai bibliniame pasakojime

Kompozicijos modeliai yra viena iš pagrindinių priemonių, kurias bibliniai autoriai pasitelkė suvietyti Biblijos pasakojimui. Atskiros Senojo ir Naujojo Testamentų istorijos buvo susietos, vartojant pasikartojančius žodžius ir atitinkamus motyvus. Šie modeliai esmines biblinio pasakojimo temas paryškina ir atskleidžia, kaip visa tai veda link Jėzaus! #bibleproject #Biblija #kompozicija

Naujoji žmonija

Pirmuose Biblijos puslapiuose Dievas paskiria žmones Jo vardu valdyti pasaulį. Tačiau, jiems sumaištavus, biblinis pasakojimas skatina mus ieškoti naujos žmonijos, kuri bus amžinai ištikima Dievo bendradarbė. Tai ir yra biblinio pasakojimo siužeto konfliktas, vedantis prie Jėzaus. Jį nagrinėjame paskutiniame „Dvasinių būtybių“ serijos filmuke. #BibleProject #Biblija #Naujojižmonija

Fonas bibliniame pasakojime

Kiekvienas pasakojimas rutuliojasi kur nors, o veiksmo vieta neretai turi ypatingos reikšmės bei svarbos, kurią jai suteikia ankstesni, su ja susiję įvykiai. Šiame įraše panagrinėsime biblinių autorių fono taikymo pasakojime ypatumus ir kaip tai kartais atitinka skaitytojo lūkesčius, o kartais juos visiškai sujaukia. Atkreipdami dėmesį į vietą ir laiką bibliniuose pasakojimuose, galime įžvelgti gilesnius prasmės sluoksnius. #BibleProject #Biblija #Fonas

Šėtonas ir demonai

Biblijos siužete mums mums pristatomas būtybių pripildytas dvasinis pasaulis. Jos maištauja prieš savo Kūrėją lygiai taip pat, kaip ir žmonės. Dėl įvairių labai įdomių priežasčių, šiuolaikinės mūsų šių dvasinių maištininkų sampratos yra paremtos itin rimtais nesusipratimais, interpretuojant Bibliją. Grįžkime prie Pradžios knygos ir pradėkime iš naujo mokytis apie dvasines blogio jėgas Biblijos pasakojime. #BibleProject #Biblija

Veikėjai bibliniame pasakojime

Dauguma mūsų veikėjus Biblijoje vertiname kaip nusidėjėlius arba šventuosius, kaip gerus arba blogus. Bent jau taip Biblijos pasakojimai dažniausiai pristatomi vaikams. Šiame filmuke panagrinėsime skirtingus būdus, kaip bibliniai autoriai veikėjus pristato. Jie ženkliai sudėtingesni ir labiau moraliai sugedę nei mes įsivaizduojame. #BibleProject #Biblija #Veikėjai

Viešpaties angelas

Viešpaties angelas yra viena įstabiausių būtybių hebrajų šventuosiuose raštuose. Kiekvienąkart jam pasirodžius, jis vaizduojamas ir kaip Dievas, ir kaip Dievo siųstas angelas. Stengdamiesi suprasti šį paradoksalų veikėją išsiaiškinsime, kad jis paruošia mus ypatingiems teiginiams apie Jėzų Naujajame Testamente. #BibleProject #Biblija #Viešpatiesangelas

Siužetas bibliniame pasakojime

Norint išmokti gerai skaityti biblinius naratyvus, svarbu įsisąmoninti siužeto, t. y. kaip pasakojimai yra sudėlioti į tam tikrą konflikto ir atomazgos seką, reikšmę. Šiame filmuke išsiaiškinsime, kad nekreipdami dėmesio į siužeto eigą, biblinius pasakojimus galime suinterpretuoti iškreiptai. Taip pat pamatysime, kad naratyvo daugiasluoksniškumo supratimas padeda pamatyti tą vientisą pasakojimą, vedantį link Jėzaus. #BibleProject #Biblija #Siužetas

Angelai ir cherubinai

Ar žinojote, kad angelai Biblijoje neturi sparnų? Arba tai, kad cherubinai nėra mieli ir putlūs kūdikiai? Šiame vaizdo įraše nagrinėjame šių dvasinių būtybių aprašymus, siekdami suprasti, kas tiksliai jie yra ir koks jų vaidmuo Biblijos pasakojime. #BibleProject #Biblija #Angelai