Jobo knyga

Kaip pasitikėti Dievu net tada, kai gyvenimas nėra teisingas ir tenka kentėti be jokios geros priežasties? Jobo istorija kviečia mus apmąstyti, ką reiškia tai, kad Dievas valdo pasaulį išmintimi ir kaip ši tiesa gali suteikti ramybę sunkiu metu. Jobo knyga yra paskutinioji iš trijų, nagrinėjančių šias biblinės išminties temas. #BibleProject #Bib…skaityti daugiau

Mokytojo knyga

Šioje knygoje girdime skeptišką „Mokytojo“ balsą. Jis pastebi, kad gyvenimas remiantis Patarlių knygos išmintimi dar negarantuoja teigiamų rezultatų. Kartais gyvenimas yra sunkus ir jo realybė paneigia paprastus, tvarkingus atsakymus. Kaip šioje įtampoje gyventi ir vis tik siekti išminties? Mokytojo (Ekleziasto arba Koheleto) knyga yra antroji biblinės išminties knygų serijoje. #BibleProject #Biblija #Mokytojoknyga

Patarlių knyga

Šioje knygoje pateikiama per ilgą laiką įžvalgių ir dievotų žmonių sukaupta išmintis. Joje skatinama gyventi dorai ir „Viešpaties baimėje“, kad galėtumėte giliai patirti, ką reiškia tikrai geras gyvenimas. Patarlių knyga yra viena iš trijų, nagrinėjančių šias biblinės išminties temas. #BibleProject #Biblija #Patarlės

Žodžių nagrinėjimas: Avon – Nedorybė

Biblinį žodį „nedorybė" šiais laikais retai kas vartoja, dar rečiau supranta, ką jis iš tiesų reiškia! Šiame filmuke panagrinėsime šio žodžio reikšmę senovės hebrajų kalboje ir atrasime visiškai naują būdą mūsų savanaudiškiems sprendimams ir jų padariniams apmąstyti. #BibleProject #Biblija #Nedorybė

Žodžių nagrinėjimas: Pesha – Nusižengimas

Žodis „nusižengimas" yra iš tų Biblijos žodžių, kurie atrodo aiškūs, kol prireikia juos paaiškinti. Šiame filmuke pagvildensime šio biblinio „blogojo žodžio" itin įdomią ir sudėtingą prasmę. Pasirenkite blaivinančiam žmogaus prigimties apmąstymui. #BibleProject #Biblija #Nusižengimas

Žodžių nagrinėjimas: Khata – Nuodėmė

Žodis „nuodėmė" yra vienas iš dažniausių blogų žodžių Biblijoje. O ką jis iš tiesų reiškia? Šiame filmuke panagrinėsime „moralinės nesėkmės" sampratą, slypinčią už šio svarbaus biblinio žodžio. Pasirenkime skvarbiai ir realistiškai pažvelgti į žmogaus būklę. #BibleProject #Biblija #Nuodėmė

Žodžių nagrinėjimas: Agape – Meilė

Žodis „meilė" yra vienas paviršutiniškiausių žodžių mūsų kalboje, nes juo pirmiausia nusakome žmogui kylančius jausmus. Naujajame Testamente „meilė" siejama su paties Jėzaus elgesiu ir nuostatomis kitų žmonių atžvilgiu. Pasak Jėzaus, tai siekti kitų gerovės nepriklausomai nuo jų atsako. #BibleProject #Biblija #Meilė

Žodžių nagrinėjimas: Chara – Džiaugsmas

Šiame vaizdo įraše nagrinėjame, kokį ypatingą džiaugsmą kviečiami patirti Dievo žmonės. Šis džiaugsmas – daugiau nei gera nuotaika ar linksmumas, tai veikiau apsisprendimas tikėti, kad Dievas įvykdys savo pažadus. #BibleProject #Biblija #Džiaugsmas

Žodžių nagrinėjimas: Yakhal – Viltis

Biblijoje viltį turintys žmonės labai skiriasi nuo optimistų! Šiame vaizdo įraše pamatysime, kad biblinė viltis kliaujasi vien Dievu, laiduojančiu, jog ateitis bus geresnė nei dabartis. #BibleProject #Biblija #Viltis

Žodžių nagrinėjimas: Me'od – Jėga

Ką reiškia mylėti Dievą „visomis jėgomis“? Šioje, jau paskutinėje, „Shema“ serijos dalyje nagrinėjame daug reikšmių ir prasmių turintį hebrajų kalbos žodį „me‘od“, čia verčiamą kaip „jėgos“ arba „jėga“. Apie kitas jo reikšmes sužinosite pažiūrėję filmuką. #BibleProject #Biblija #Jėga

Žodžių nagrinėjimas: Nephesh – Siela

Šiame filmuke, remdamiesi „Shema" malda, nagrinėjame hebrajų kalbos žodžio „nephesh", paprastai verčiamo „siela", reikšmes. Nors mes siela dažniausiai vadiname nemirtingą, nematerialų žmogaus pradą, pasiliekantį po mirties, Biblijoje „nephesh" reikšmė yra kiek kitokia. Šis žodis nusako žmogų kaip gyvą, alsuojančią, fizinę būtybę arba patį gyvenimą. Biblinė žodžio „siela" reikšmė jus gali ir nustebinti! #BibleProject #Biblija #Siela