Žodžių nagrinėjimas: Pesha – Nusižengimas

Žodis „nusižengimas" yra iš tų Biblijos žodžių, kurie atrodo aiškūs, kol prireikia juos paaiškinti. Šiame filmuke pagvildensime šio biblinio „blogojo žodžio" itin įdomią ir sudėtingą prasmę. Pasirenkite blaivinančiam žmogaus prigimties apmąstymui. #BibleProject #Biblija #Nusižengimas

Žodžių nagrinėjimas: Khata – Nuodėmė

Žodis „nuodėmė" yra vienas iš dažniausių blogų žodžių Biblijoje. O ką jis iš tiesų reiškia? Šiame filmuke panagrinėsime „moralinės nesėkmės" sampratą, slypinčią už šio svarbaus biblinio žodžio. Pasirenkime skvarbiai ir realistiškai pažvelgti į žmogaus būklę. #BibleProject #Biblija #Nuodėmė

Žodžių nagrinėjimas: Agape – Meilė

Žodis „meilė" yra vienas paviršutiniškiausių žodžių mūsų kalboje, nes juo pirmiausia nusakome žmogui kylančius jausmus. Naujajame Testamente „meilė" siejama su paties Jėzaus elgesiu ir nuostatomis kitų žmonių atžvilgiu. Pasak Jėzaus, tai siekti kitų gerovės nepriklausomai nuo jų atsako. #BibleProject #Biblija #Meilė

Žodžių nagrinėjimas: Chara – Džiaugsmas

Šiame vaizdo įraše nagrinėjame, kokį ypatingą džiaugsmą kviečiami patirti Dievo žmonės. Šis džiaugsmas – daugiau nei gera nuotaika ar linksmumas, tai veikiau apsisprendimas tikėti, kad Dievas įvykdys savo pažadus. #BibleProject #Biblija #Džiaugsmas

Žodžių nagrinėjimas: Yakhal – Viltis

Biblijoje viltį turintys žmonės labai skiriasi nuo optimistų! Šiame vaizdo įraše pamatysime, kad biblinė viltis kliaujasi vien Dievu, laiduojančiu, jog ateitis bus geresnė nei dabartis. #BibleProject #Biblija #Viltis

Žodžių nagrinėjimas: Me'od – Jėga

Ką reiškia mylėti Dievą „visomis jėgomis“? Šioje, jau paskutinėje, „Shema“ serijos dalyje nagrinėjame daug reikšmių ir prasmių turintį hebrajų kalbos žodį „me‘od“, čia verčiamą kaip „jėgos“ arba „jėga“. Apie kitas jo reikšmes sužinosite pažiūrėję filmuką. #BibleProject #Biblija #Jėga

Žodžių nagrinėjimas: Nephesh – Siela

Šiame filmuke, remdamiesi „Shema" malda, nagrinėjame hebrajų kalbos žodžio „nephesh", paprastai verčiamo „siela", reikšmes. Nors mes siela dažniausiai vadiname nemirtingą, nematerialų žmogaus pradą, pasiliekantį po mirties, Biblijoje „nephesh" reikšmė yra kiek kitokia. Šis žodis nusako žmogų kaip gyvą, alsuojančią, fizinę būtybę arba patį gyvenimą. Biblinė žodžio „siela" reikšmė jus gali ir nustebinti! #BibleProject #Biblija #Siela

Žodžių nagrinėjimas: Lev – Širdis

Įvairiais laikotarpiais ir įvairiose kultūrose vis kitaip suprantama, kas yra ir kokias funkcijas atlieka žmogaus širdis. Šiame „Žodžių nagrinėjimo“ serijos įraše gvildensime, ką reiškia senovės hebrajų kalbos žodis „lev“, verčiamas kaip „širdis“. Biblijoje nėra žodžio, geriau atspindinčio žmogaus minčių, jausmų ir troškimų esmę nei šis turtingas ir įstabus žodis. Šis filmukas yra ketvirtasis iš šešių, nagrinėjančių senovinę Bibljos maldą „Shema“ – esminių jos žodžių reikšmę originalo kalba ir istorinį kontekstą. #BibleProject #Biblija #Širdis

Žodžių nagrinėjimas: Ahavah – Meilė

Pakalbėkime apie meilę Senajame Testamente! Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip įvairiai hebrajų autoriai vartojo žodį „meilė“ ir kaip jie vaizdavo Dievą – visos žmogiškosios meilės galutinį šaltinį ir tikslą. Tai trečiasis „Žodžių nagrinėjimo" serijos filmukas, vienas iš šešių, kuriuose gvildenama senovinė Biblijos malda „Shema". Aptarsime visus esminius šios maldos žodžius ir jų reikšmes originalo kalba ir istoriniame kontekste. #BibleProject #Biblija #Meilė

Žodžių nagrinėjimas: YHWH – VIEŠPATS

Jahvė (Yahweh), Adonai, VIEŠPATS, Jehova (Jehovah)... Atrodo, kad Dievas turi daug vardų. Kaip derėtų Jį vadinti? Kviečiame į nuotykingą kelionę! Joje tyrinėsime skirtingus vardus, kuriais žydai ir krikščionys kreipdavosi į savo Kūrėją, ir bandysime suprasti, kodėl Dievą vadindavo būtent jais. Pažiūrėkite antrąjį filmuką mūsų šešių dalių serijoje apie senovinę biblinę maldą „Shema". #BibleProject #Biblija #VIEŠPATS

Žodžių nagrinėjimas: Shema – Klausyk

Ar girdėti ir klausyti(s) reiškia tą patį? Žiūrėdami šį filmuką išsiaiškinsite, kad klausyti(s) anaiptol ne tas pats, kas leisti garso bangoms suvirpinti ausų būgnelius. Bent jau kalbant iš biblinės perspektyvos... Šis vaizdo įrašas priklauso „Žodžių nagrinėjimo“ serijai. Šešiuose jos filmukuose tyrinėjame „Shema“ – garsią senovinę Biblijos maldą. #BibleProject #Biblija #Klausyk