Žodžių nagrinėjimas: Yakhal – Viltis

Biblijoje viltį turintys žmonės labai skiriasi nuo optimistų! Šiame vaizdo įraše pamatysime, kad biblinė viltis kliaujasi vien Dievu, laiduojančiu, jog ateitis bus geresnė nei dabartis. #BibleProject #Biblija #Viltis

Žodžių nagrinėjimas: Me'od – Jėga

Ką reiškia mylėti Dievą „visomis jėgomis“? Šioje, jau paskutinėje, „Shema“ serijos dalyje nagrinėjame daug reikšmių ir prasmių turintį hebrajų kalbos žodį „me‘od“, čia verčiamą kaip „jėgos“ arba „jėga“. Apie kitas jo reikšmes sužinosite pažiūrėję filmuką. #BibleProject #Biblija #Jėga

Žodžių nagrinėjimas: Nephesh – Siela

Šioje serijoje, „Shema“ maldos šviesoje, nagrinėjame hebrajų kalbos žodžio „nefeš“, paprastai verčiamo kaip „siela“, reikšmes. Nors mums siela dažniausiai reiškia nemirtingą, nematerialų žmogaus pradą, pasiliekantį po mirties, Šv. Rašte aptinkame, kad „nephesh“ reikšmė yra kiek kitokia. Šis žodis reiškia žmogų kaip gyvą, alsuojančią, fizinę būtybę arba patį gyvenimą. Biblinė žodžio „siela“ reikšmė jus gali ir nustebinti! #BibleProject #Biblija #Siela

Žodžių nagrinėjimas: Lev – Širdis

Įvairiais laikotarpiais ir įvairiose kultūrose vis kitaip suprantama, kas yra ir kokias funkcijas atlieka žmogaus širdis. Šiame „Žodžių nagrinėjimo“ serijos įraše gvildensime, ką reiškia senovės hebrajų kalbos žodis „lev“, verčiamas kaip „širdis“. Biblijoje nėra žodžio, geriau atspindinčio žmogaus minčių, jausmų ir troškimų esmę nei šis turtingas ir įstabus žodis. Šis filmukas yra ketvirtasis iš šešių, nagrinėjančių senovinę Bibljos maldą „Shema“ – esminių jos žodžių reikšmę originalo kalba ir istorinį kontekstą. #BibleProject #Biblija #Širdis

Žodžių nagrinėjimas: Ahavah – Meilė

Pakalbėkime apie meilę Senajame Testamente! Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip įvairiai hebrajų autoriai vartojo žodį „meilė“ ir kaip jie vaizdavo Dievą – visos žmogiškosios meilės galutinį šaltinį ir tikslą. Tai trečiasis „Žodžių nagrinėjimo“ serijos filmukas, vienas iš šešių, kuriuose gvildenama senovinė Biblijos malda „Shema“. Aptarsime visus esminius šios maldos žodžius ir jų reikšmes originalo kalba ir istoriniame kontekste. #BibleProject #Biblija #Meilė

Žodžių nagrinėjimas: YHWH - VIEŠPATS

Jahvė (Yahweh), Adonai, VIEŠPATS, Jehova (Jehovah)... Atrodo, kad Dievas turi daug vardų. Kaip derėtų Jį vadinti? Kviečiame į nuotykingą kelionę! Joje tyrinėsime skirtingus vardus, kuriais žydai ir krikščionys kreipdavosi į savo Kūrėją, ir bandysime suprasti, kodėl Dievą vadindavo būtent jais. Pažiūrėkite trečiąjį filmuką mūsų šešių dalių serijoje apie senovinę biblinę maldą „Shema“. #BibleProject #Biblija #VIEŠPATS

Žodžių nagrinėjimas: Shema – Klausyk

Ar girdėti ir klausyti(s) reiškia tą patį? Žiūrėdami šį filmuką išsiaiškinsite, kad klausyti(s) anaiptol ne tas pats, kas leisti garso bangoms suvirpinti ausų būgnelius. Bent jau kalbant iš biblinės perspektyvos... Šis vaizdo įrašas priklauso „Žodžių nagrinėjimo“ serijai. Šešiuose jos filmukuose tyrinėjame „Shema“ – garsią senovinę Biblijos maldą. #BibleProject #Biblija #Klausyk

Shalom – Taika / Ramybė

Sąvokos „taika“ ir „ramybė“ kitose kalbose neretai nusakomos vienu žodžiu. Taika ir ramybė – labai dažnai minimos Biblijoje. Svarbu suvokti, kad jos reiškia ne tik būvį be karo ar priešiškumo, bet kai ką daugiau. Šiame filmuke kaip tik ir panagrinėsime hebrajiško žodžio „shalom“ ir graikiško žodžio „eirene“ prasmę bei tai, kaip taika ir ramybė veda prie Jėzaus. #BibleProject #Biblijos #Taika