Обзор: I Солунци

Обзор на Първото писмо към солунците. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. В това послание Павел насърчава преследваните християни в Солун да очакват с надежда завръщането на царя Исус, който ще възстанови правдата. #BibleProject #библия #Солунци…прочети повече

Обзор: Галатяни

Обзор на Писмото към галатяните. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. В тази творба Павел приканва християните от областта Галатия да не допускат обредните условности от еврейската Тора да всяват смут в църковните им общности. #BibleProject #библия #Галатян

Обзор: Йоан 13–21 гл.

Обзор на Евангелието от Йоан 13–21 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Според тази творба Исус е въплъщението на вечния Създател, който става човек, за да изяви Своята любов и да подари на хората вечен живот. #BibleProject #библия #Йоан

Обзор: Йоан 1–12 гл.

Обзор на Евангелието от Йоан 1–12 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Според тази творба Исус е въплъщението на вечния Създател, който става човек, за да изяви Своята любов и да подари на хората вечен живот. #BibleProject #библия #Йоан

Обзор: Лука 10–24 гл.

Обзор на Евангелието от Лука 10–24 гл. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. В тази повест Исус извежда завета на Бога с Израил до неговата кулминация и възвестява пред бедни и богати Добрата вест за настъпването на Божието царство. #BibleProject #библия #Лука

Обзор: Лука 1–9 гл.

Обзор на Евангелието от Лука 1–9 гл. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. В тази повест Исус извежда завета на Бога с Израил до неговата кулминация и възвестява пред бедни и богати Добрата вест за настъпването на Божието царство. #BibleProject #библия #Лука

Обзор: Марк

Обзор на Евангелието от Марк. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. Марк показва, че Исус е Месията на Израил, който въвежда Божието царство чрез страданието, смъртта и възкресението Си. #BibleProject #библия #Марк

Обзор: Новият завет

Представяме ви видеоклип с обзор на Новия завет. Разглеждаме художествената структура на Новия завет и проследяваме как той допълва историята на еврейските Писания. #BibleProject #библия #Новиятзавет

Обзор: Матей 14–28 гл.

Обзор на Евангелието от Матей 14–28 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. В това евангелие виждаме как Исус обявява идването на Небесното царство на земята и чрез смъртта и възкресението Си подсигурява нов начин на живот за онези, които Го последват. #BibleProject #библия #Матей

Обзор: Матей 1–13 гл.

Обзор на Евангелието от Матей 1–13 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. В това евангелие виждаме как Исус обявява идването на Небесното царство на земята и чрез смъртта и възкресението Си подсигурява нов начин на живот за онези, които Го последват. #BibleProject #библия #Матей

Имейл абонамент

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Благодарим Ви, че се абонирахте за да получавате писма от TWR360

Необходима липсваща информация