Sofoniáš

V tomto videu vám představíme přehled Sofoniáše. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Sofoniáš ohlašuje, že Izrael čeká očistný Boží soud, který odstraní zlo a nastolí novou budoucnost, v níž budou všichni moci žít šťastně a v míru. #BibleProject #Bible #Sofoniáš

Abakuk

V tomto videu vám představíme přehled Abakuka. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Abakuk usiluje pochopit Boží dobrotu uprostřed zlého a nespravedlivého světa. #BibleProject #Bible #Abakuk

Nahum

V tomto videu vám představíme přehled Nahuma. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Nahum líčí pád Ninive i Asýrie jako obraz toho, jak se Bůh vypořádá a skoncuje se všemi násilnými lidskými říšemi. #BibleProject #Bible #Nahum

Micheáš

V tomto videu vám představíme přehled Micheáše. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Micheáš ohlašuje příchod Boží spravedlnosti, která namísto izraelského hříchu a zajetí nastolí novou budoucnost lásky a věrnosti. #BibleProject #Bible #Micheáš

Jonáš

V tomto videu vám představíme přehled Jonáše. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Jonášova kniha je ironické vyprávění o zatvrzelém proroku, kterému se nelíbí, že Bůh miluje jeho nepřátele. #BibleProject #Bible #Jonáš

Přehled: Abdiáš

V tomto videu vám představíme přehled Abdiáše. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Abdiáš ohlašuje pád Edomu do rukou Babyloňanů, což je obraz toho, jak Bůh srazí všechny arogantní a násilnické národy. #BibleProject #Bible #Abdiáš

Přehled: Amos

V tomto videu vám představíme přehled Amose. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Amos obviňuje Izrael z porušení smlouvy s Bohem a ukazuje, jak jejich modlářství vedlo k nespravedlnosti a zanedbávání chudých. #BibleProject #Bible #Amos

Přehled: Joel

V tomto videu vám představíme přehled Joele. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Joel se soustředí na „Hospodinův den“ a na to, jak skutečné pokání povede ke slavné obnově, ve kterou doufaly jiné prorocké knihy. #BibleProject #Bible #Joel

Přehled: Ozeáš

V tomto videu vám představíme přehled Ozeáše. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Ozeáš obviňuje Izrael z porušení smlouvy s Bohem a varuje, že to bude mít pro lid tragické následky. #BibleProject #Bible #Ozeáš

Přehled: Daniel

V tomto videu vám představíme přehled Daniele. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Danielův příběh povzbuzuje k věrnosti i v babylonském zajetí. Jeho vize dodávají naději, že Bůh přivede pod svou vládu všechny národy. #BibleProject #Bible #Daniel

Přehled: Ezechiel 34-48

V tomto videu vám představíme přehled Ezechiele 34-48. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Ezechiel vyhnancům v Babylonu vysvětluje, že Izrael si tento trest zasloužil, ale i to, že Boží spravedlnost je zdrojem budoucí naděje. #BibleProject #Bible #Ezechiel