Přehled: 1. Korintským

V tomto videu vám představíme přehled 1. listu Korintským. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Pavel v tomto dopisu ukazuje novým křesťanům v Korintu, že i ty nejsložitější životní problémy lze nahlížet optikou evangelia. #BibleProject #Bible #Korintským

Přehled: Římanům 5-16

V tomto videu vám představíme přehled Římanům 5-16. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Pavel v listu Římanům ukazuje, jak Ježíš svou smrtí, vzkříšením a sesláním Ducha vytvořil novou abrahamovskou rodinu. #BibleProject #Bible #Římanům

Přehled: Římanům 1-4

V tomto videu vám představíme přehled Římanům 1-4. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Pavel v listu Římanům ukazuje, jak Ježíš svou smrtí, vzkříšením a sesláním Ducha vytvořil novou abrahamovskou rodinu. #BibleProject #Bible #Římanům

Přehled: Skutky 13-28

V tomto videu vám představíme přehled Skutků 13-28. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Ve Skutcích Ježíš zmocňuje učedníky svým Duchem svatým, aby nesli dobrou zprávu o jeho království všem národům světa. #BibleProject #Bible #Skutky

Přehled: Skutky 1-12

V tomto videu vám představíme přehled Skutků 1-12. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Ve Skutcích Ježíš zmocňuje učedníky svým Duchem svatým, aby nesli dobrou zprávu o jeho království všem národům světa. #BibleProject #Bible #Skutky

Přehled: Jan 13-21

V tomto videu vám představíme přehled Jana 13-21. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Janovo evangelium ukazuje člověka Ježíše jako vtělení Boha Izraele. Stvořitel světa v něm přichází, aby nabídl svou lásku a dar věčného života všem lidem. #BibleProject #Bible #Jan

Příběh: Jan 1-12

V tomto videu vám představíme přehled Jana 1-12. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Janovo evangelium ukazuje člověka Ježíše jako vtělení Boha Izraele. Stvořitel světa v něm přichází, aby nabídl svou lásku a dar věčného života všem lidem. #BibleProject #Bible #Jan

Přehled: Marek

V tomto videu vám představíme přehled Marka. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. Marek ukazuje, že Ježíš je Mesiáš Izraele, který svým utrpením, smrtí a vzkříšením nastoluje Boží království. #BibleProject #Bible #Marek

Přehled: Lukáš 10-24

V tomto videu vám představíme přehled Lukáše 10-24. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. V Lukášově evangeliu Ježíš dovršuje příběh o smluvním vztahu Boha s Izraelem a zvěstuje chudým i bohatým dobrou zprávu o Božím království. #BibleProject #Bible #Lukáš

Přehled: Lukáš 1-9

V tomto videu vám představíme přehled Lukáše 1-9. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. V Lukášově evangeliu Ježíš dovršuje příběh o smluvním vztahu Boha s Izraelem a zvěstuje chudým i bohatým dobrou zprávu o Božím království. #BibleProject #Bible #Lukáš

Přehled: Matouš 14-28

V tomto videu vám představíme přehled Matouše 14-28. Seznámíte se s literární kompozicí knihy a s vývojem její hlavní myšlenky. V Matoušově evangeliu Ježíš přináší Boží nebeské království na zem a skrze svou smrt a vzkříšení zve své učedníky k novému životu. #BibleProject #Bible #Matouš