Spoznaj Bibliu: Zjavenie Jána 1-11

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte knihu Zjavenie Jána kapitoly 1-11, ich literárnu štruktúru a myšlienkový tok. Jánove videnia v Zjavení ukazujú, že Ježiš Svojou smrťou a vzkriesením zvíťazil nad zlom a jedného dňa sa vráti ako skutočný kráľ nad svetom. #BibleProject #Bible #Zjavenie

Spoznaj Bibliu: Júdov list

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Júdov list, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. Júda sa stavia proti skazeným učiteľom, ktorí prekrúcajú posolstvo o jeho bratovi Ježišovi a zvádzajú ostatných na scestie. #BibleProject #Bible #Júdov list

Spoznaj Bibliu: Druhý Petrov list

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Druhý Petrov list, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. Peter vyzýva k vernosti a stavia sa proti skazeným učiteľom, ktorí prekrútili posolstvo o Ježišovi a zviedli ostatných na scestie. #BibleProject #Bible #Petrov

Spoznaj Bibliu: Druhý list Tesaloničanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Druhý list Tesaloničanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V Druhom liste Tesaloničanom Pavol objasňuje svoje predchádzajúce učenie o Ježišovom návrate a napomína kresťanov, ktorí rozvracajú spoločenstvo. #BibleProject #Bible #Tesaloničanom

Spoznaj Bibliu: Prvý list Tesaloničanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Prvý list Tesaloničanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V Prvom liste Tesaloničanom Pavol usmerňuje prenasledovaných tesalonických kresťanov, aby verili v návrat kráľa Ježiša, ktorý všetko napraví. #BibleProject #Bible #Tesaloničanom

Spoznaj Bibliu: List Kolosanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte List Kolosanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V tomto liste Pavol podnecuje kolosanských kresťanov, aby nepodľahli tlaku iných náboženstiev a vnímali Ježiša ako stredobod reality. #BibleProject #Bible #Kolosanom

Spoznaj Bibliu: List Filipanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte List Filipanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V tomto liste Pavol ďakuje filipským kresťanom za ich štedrosť a hovorí, že všetci sú povolaní k Ježišovej obetavej láske. #BibleProject #Bible #Filipanom

Spoznaj Bibliu: List Efezanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte List Efezanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V liste Efezanom Pavol ukazuje, že dobrá správa má formovať etnicky rôznorodé spoločenstvá, ktoré spája oddanosť Ježišovi a blížnym. #BibleProject #Bible #Efezanom

Spoznaj Bibliu: Galaťanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte List Galaťanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V liste Galaťanom Pavol vyzýva galatských kresťanov, aby nedovolili štiepenie svojho cirkevného spoločenstva, ktoré vyplýva z kontroverzného dodržiavania zákonov Tóry. #BibleProject #Bible #Galaťanom

Spoznaj Bibliu: Druhý list Korinťanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Druhý list Korinťanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V Druhom liste Korinťanom Pavol rieši svoj konflikt s Korinťanmi tým, že ukazuje, ako škandalózne ukrižovanie prevracia naše hodnotové systémy naruby. #BibleProject #Bible #Korinťanom

Spoznaj Bibliu: Prvý list Korinťanom

Pozrite si naše video, v ktorom spoznáte Prvý list Korinťanom, jeho literárnu štruktúru a myšlienkový tok. V Prvom liste Korinťanom Pavol ukazuje novým kresťanom v Korinte, že všetky zložité životné problémy možno vidieť v kontexte evanjelia. #BibleProject #Bible #Korinťanom