ថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ១ - ២

ផ្នែកដំបូងនៅក្នុងស៊េរីប្រាំផ្នែកនៅកណ្ឌគម្ពីរដំណឹងល្អលោកលូកា។ យើងស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជុំវិញកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ លក្ខខណ្ឌបន្ទាបខ្លួននៃគ្រួសាររបស់​ទ្រង់ និងឋានៈទាបនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលព្យាករណ៍លក្ខណៈក្រឡាប់ចាក់របស់ព្រះរាជ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #លូកា…អាន​បន្ថែម

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-២ របាក្សត្រ

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើង​អំពីកណ្ឌគម្ពីរ ១-២ របាក្សត្រ ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃ​កណ្ឌ​គម្ពីរ និងលំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌ​គម្ពីរ។ កណ្ឌគម្ពីររបាក្សត្ររំឭកឡើងវិញ​អំពី​សាច់រឿងទាំងមូលនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ដោយរំលេចឡើងនូវ​សេចក្ដី​សង្ឃឹមនាពេលខាងមុខអំពីហ្លួងព្រះមែស្ស៊ី និងព្រះវិហារ​ដែលស្ដារឡើង​វិញ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #របាក្សត

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពី​រអែសរ៉ា-នេហេមា

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់​យើងអំពីកណ្ឌគម្ពីរអែសរ៉ា និងនេហេមា ដែលវិភាគរចនាបថ​អក្សរសាស្ត្រ​នៃកណ្ឌគម្ពីរ និងលំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ​អែសរ៉ា និងនេហេមា ក្រោយការនិរទេស ពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាក់​វិលត្រឡប់​ទៅក្រុង​យេរូសាឡឹមវិញ ពួកគេមានភាពជោគជ័យខ្លះ ហើយ​ក៏បរាជ័យខាងវិញ្ញាណ និងខាងសីលធម៌ជាច្រើនផងដែរ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #អែសរ៉ា-នេហេមា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរដានីយ៉ែល

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើងអំពី​កណ្ឌគម្ពីរដានីយ៉ែល ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និង​លំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ សាច់រឿងរបស់ដានីយ៉ែលជំរុញឲ្យមាន​សេចក្តី​ស្មោះត្រង់ ទោះបីជាត្រូវនិរទេសនៅបាប៊ីឡូនក៏ដោយ។ និមិត្តរបស់លោក​ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថា ព្រះនឹងនាំគ្រប់ប្រជាជាតិឲ្យសិ្ថតនៅក្រោម​ការ​សោយរាជ្យរបស់ទ្រង់។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #ដានីយ៉ែល

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងអេសធើរ

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើង​អំពីកណ្ឌគម្ពីរនាងអេសធើរដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃ​កណ្ឌ​គម្ពីរ និងលំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌ​គម្ពីរ។ នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរអេសធើរ ព្រះជាម្ចាស់​ប្រើ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែលដែលបាននិរទេសពីរនាក់ ដើម្បីសង្គ្រោះ​រាស្ត្រទ្រង់​ពីសេចក្ដីវិនាស ដោយគ្មានការលើកឡើងអំពីព្រះជាម្ចាស់ ​ឬសកម្មភាព​របស់​ទ្រង់នោះឡើយ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #ងអេសធើរ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើង​អំពី​កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និងលំហូរ​នៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ គឺជាកម្រងកំណាព្យបុណ្យសពចំនួនប្រាំ ដែលធ្វើឡើងតំណាងឲ្យក្រុងយេរូសាឡឹមក្រោយក្រុងនេះត្រូវវិនាស​ក្រោម​ដៃ​បាប៊ីឡូន។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #បរិទេវ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាស្ដា

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើងអំពី​កណ្ឌ​គម្ពីរសាស្ដា ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និង​លំហូរ​នៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ កណ្ឌគម្ពីរនេះជំរុញយើងឲ្យប្រឈមនឹង​សេចក្តី​ស្លាប់ និងរឿងចៃដន្យ ហើយបញ្ហាប្រឈម ដែល​ពួកគេជួបនាំឲ្យមាន​ជំនឿដ៏ពិតត្រង់លើសេចក្តីល្អរបស់ព្រះ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #សាស្ដា

​ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបទចម្រៀង

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗ​របស់យើងអំពីកណ្ឌគម្ពីរបទចម្រៀង ដែលវិភាគរចនាបថ​អក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និងលំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ កណ្ឌគម្ពីរបទ​ចម្រៀង​គឺជាកម្រងកំណាព្យស្នេហាពីបុរាណរបស់​អ៊ីស្រាអែល ដែលសាទរចំពោះសម្រស់ និងអំណាចនៃសេចក្តីស្នេហា ព្រមទាំង​ចំណង់ផ្លូវភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមក។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #បទចម្រៀង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងរស់

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើងអំពី​កណ្ឌគម្ពីរនាងរស់ ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និង​លំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរនាងរស់ គ្រួសារអ៊ីស្រាអែលមួយ​ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដ៏សោកសៅ ហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើភាពស្មោះត្រង់​របស់ស្ដ្រីមិនមែនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្នាក់ ដើម្បីនាំការស្ដារឡើងវិញ​ចូលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ដាវីឌ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #នាងរស់

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត។

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើងអំពី​កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិតដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និង​លំហូរនៃគំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ ។​ កណ្ឌ​គម្ពីរសុភាសិតហៅឲ្យ​មនុស្សម្នាដឹកនាំជីវិត​ប្រកបដោយ​ប្រាជ្ញាស្មារតី និង​ដោយ​មាន​សេចក្តីលំទោនដល់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បី​ទទួលបាន​ជីវិត​ដ៏ប្រពៃ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #សុភាសិត

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប

សូមមើលវីដេអូខ្លីៗរបស់យើងអំពី​កណ្ឌ​គម្ពីរយ៉ូប ដែលវិភាគរចនាបថអក្សរសាស្ត្រនៃកណ្ឌគម្ពីរ និងលំហូរនៃ​គំនិតរបស់កណ្ឌគម្ពីរ។ លោកយ៉ូបស្វែងយល់សំណួរដ៏ពិបាកស្ដីពីទំនាក់ទំនង​របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្ស ហើយលោកជំរុញ​យើងឲ្យទុកចិត្តលើព្រះប្រាជ្ញាញាណ និងអត្តចរិតរបស់ព្រះ។ #ព្រះគម្ពីរ #វីដេអូព្រះគម្ពីរ #យ៉ូប

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ