Áttekintés: 2Timóteus

Nézd meg a Timóteushoz írt második levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! A levél írásakor Pál tudja, hogy hamarosan kivégzik. Ebből a helyzetből szólítja fel Timóteust, hogy az áldozat és a kockázat nagyságától függetlenül, mindig kövesse Jézust. #BibleProject #Biblia #2Timóteus…több olvasás

Áttekintés: 1Timóteus

A Timóteushoz írt első levélben Pál elmondja Timóteusnak, hogy hogyan állítsa helyre az efezusi gyülekezet rendjét és eredeti célját, melyet tévtanítók kezdtek el bomlasztani.

Áttekintés: 2Thesszalonika

Nézd meg a thesszalonikaiakhoz írt második levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levelében Pál tisztázza korábbi tanításait Jézus jövőbeli visszatéréséről, és megfeddi a gyülekezetet bomlasztó keresztényeket. #BibleProject #Biblia #2Thesszalonika

Áttekintés: 1Thesszalonika

Nézd meg a thesszalonikaikhoz írt első levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál arra buzdítja Thesszalonika üldözött keresztényeit, hogy legyen reménységük Jézus királyként való visszatérésében, mert ő mindent jóra fordít! #BibleProject #Biblia #1Thesszalonika

Áttekintés: Kolossé

Nézd meg a kolosséiakhoz írt levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál arra biztatja a kolosséi keresztényeket, hogy lássák meg, hogy Jézus a valóság alapja. Így nem fognak bedőlni a más vallások által rájuk irányuló nyomásnak. #BibleProject #Biblia #Kolossé

Áttekintés: Filippi

Nézd meg a filippiekhez írt levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál megköszöni a filippibeli keresztények bőkezűségét, és arra hívja őket, hogy tükrözzék vissza Jézus önzetlen szeretetét. #BibleProject #Biblia #Filippi

Áttekintés: Efezus

Nézd meg a efezusiakhoz írt levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál megmutatja, hogy hogyan hoz létre a jó hír olyan etnikailag sokszínű közösségeket, amelyeket a Jézus és az egymás iránti elkötelezettség tesz eggyé. #BibleProject #Biblia #Efézus

Áttekintés: Galaták

Nézd meg a galatákhoz írt levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál arra hívja a galáciai keresztényeket, hogy ne hagyják, hogy a Tóra megtartásával kapcsolatos ellentétek megosszák a gyülekezetüket. #BibleProject #Biblia #Galaták

Áttekintés: 2Korinthus

Nézd meg a második korinthusi levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál kibékül a korinthusiakkal, rámutatva, hogy Jézus kereszthalálának botrányára miként fordítja feje tetejére az értékrendünket. #BibliaProjekt #Biblia #2Korinthus

Áttekintés: 1Korinthus

Nézd meg az első korinthusi levélről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Ebben a levélben Pál feltárja, miként hozta létre Jézus Ábrahám új, szövetségi családját saját halálával, feltámadásával, valamint a Lélek elküldésével. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com

Áttekintés: ApCsel 13–28.

Nézd meg Az apostolok cselekedeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Az apostolok cselekedeteiben Jézus elküldi tanítványaihoz a Szentlelket, hogy erővel ruházza fel őket, és így elmondják minden népnek az ő királyságáról szóló jó hírt. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #ApCsel

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat