Isten országának jó híre

Ebben a videóban az „evangélium” szó eredetét vizsgáljuk, és megnézzük, hogyan köti össze az Ószövetséget Jézus történetével és Isten országának kihirdetésével. Jézus a feje tetejére állította mindazt, amit eddig Isten uralmáról gondoltunk – és ennél jobb hírt nem is kaphattunk volna. #BibleProject #bibliavideók #jóhír #evangélium…több olvasás

A Szentírás felolvasása

A Bibliából való felolvasás ősi szokás. Sőt, már a Biblia eredete is szoros kapcsolatban áll annak hangos, nyilvános felolvasásával. Nézd meg velünk ennek a lenyűgöző bibliai témának az eredetét és fejlődését, és azt, hogy miért lehet ez példa számunkra ma is! #BibleProject #bibliavideók #felolvasás

Áttekintés: Máté evangéliuma 14–28. fejezetek

Nézd meg a Máté evangéliuma 14–28. fejezeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Máté evangéliuma elmondja, hogy Isten mennyei országát Jézus a földre hozza, és halála és feltámadása által egy újfajta életre hívja a tanítványait. #BibleProject #bibliavideók #Máté

Áttekintés: Teremtés könyve 1–11. fejezetek (Mózes első könyve | Genezis)

Nézd meg a Teremtés könyvének 1–11. fejezeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét. A Teremtés könyvének első felében arról olvashatunk, hogy Isten megalkot egy jó világot, és azzal bízza meg az embereket, hogy uralkodjanak a világ fölött, de ők engednek a gonosznak, és mindent tönkretesznek. #BibleProject #bibliavideók #Teremtés

Áttekintés: Máté evangéliuma 1–13. fejezetek

Nézd meg a Máté evangéliuma 1–13. fejezeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Máté evangéliuma elmondja, hogy Isten mennyei országát Jézus a földre hozza, és halála és feltámadása által egy újfajta életre hívja a tanítványait. #BibleProject #bibliavideók #Máté

Szövetségek

A Biblia az Isten és ember közötti viszonyt leginkább egy partneri kapcsolattal írja le, melyet szövetségnek nevez. Ebben a videóban azt láthatjuk, ahogyan Isten többször is hivatalosan partneri kapcsolatot kezdeményez az emberekkel, hogy rajtuk keresztül mentse meg az egész világot. Ez a cél azonban végül csak egyetlen hűséges szövetséges, Jézus által valósul meg. #BibleProject #bibliavideók #szövetségek

Száműzetés (Fogság)

A száműzetés egy azok közül a központi, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott témák közül, amelyek átitatják az egész bibliai történetet. Ebben a videóban felfedezzük, hogy hogyan vált Izráel babiloni fogsága az Édenből való kiűzetés és a mindenkori elidegenedés általános jelképévé, valamint rámutatunk arra, hogy Jézus az, aki ma is hazavezeti az ő követőit, véget vetve a száműzött állapotnak. http://www.abibliaprojekt.hu http://www.facebook.com/abibliaprojekt #BibleProject #bibliavideók #Száműzetés

Isten képmása

Ez a videó úgy mutatja be az embert mint aki együtt uralkodik Istennel, a feladata pedig az, hogy gondoskodjon a világ erőforrásairól, és új távlatokat nyisson neki. Vajon mennyire van hatással erre az elhívásunkra az önző és gonosz természetünk, és mit jelent az, hogy Jézus élete, halála és feltámadása lehetővé tette az emberi lét egy új útját? #BibleProject #bibliavideók #Istenképmása

Áttekintés: Léviták könyve (Mózes harmadik könyve | Leviticus)

A bűneset óta van egy szakadék Isten és ember között, amit az emberiség azóta is tágít. A Léviták könyve szokatlan, ám lenyűgöző módon mutatja be Istent úgy, mint aki mégis lehetőséget ad arra, hogy az emberek az ő jelenlétében éljenek. Más szóval Isten áthidalja a szakadékot, és ahelyett, hogy szentségét vagy a kapcsolatot feladná, népét teszi szentté és tisztává az együttélés érdekében. http://www.abibliaprojekt.hu http://www.facebook.com/abibliaprojekt #BibleProject #bibliavideók #Léviták

Szentség

Ebben a videóban betekintést nyerhetünk abba a titokba, hogy milyen paradox módon van jelen Isten szentsége az emberek között. Isten egyedülálló és elkülönített mint a mindenségnek és minden jónak a megalkotója. Azonban az ő saját jósága annyira tiszta, hogy veszélyes a tisztátalan, halandó és romlott emberiség számára. Ez a kettősség Jézusban ér össze, aki megtestesíti és közel hozza Isten szentségét, megbékélést készítve az egész teremtésnek. http://www.abibliaprojekt.hu/ http://www.facebook.com/abibliaprojekt #BibleProject #bibliavideók #Szentség

Messiás

Ebben a videóban egy titokzatos ígéretet követünk nyomon, amiről a Biblia harmadik fejezetében olvashatunk először: Éva fiáról, vagyis utódáról szól, aki szembeszáll a gonosszal és megszabadítja az emberiséget. Az ígéret végighalad Ábrahám családjának történetén, Dávid királyi vérvonalán, mígnem egyszercsak betelejesül valakiben, aki nem az elvárt módon győzi le a gonoszságot... http://www.abibliaprojekt.hu http://www.facebook.com/abibliaprojekt #BibleProject #bibliavideók #Messiás

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat