Áttekintés: Ószövetség/Tanakh

Nézd meg az Ószövetségről, más néven a héber Bibliáról, avagy a Tanakh-ról szóló áttekintő videót! Itt ismertetjük az Ószövetség felépítését és gondolatmenetét. #BibleProject #Biblia #Ószövetség

Áttekintés: 1–2Krónikák

A krónikák könyve újra elbeszéli a teljes Ószövetség történetét, középpontba állítva a messiáskirály eljövetelének és a templom helyreállításának reményét. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Krónikák

Áttekintés: Dániel

Dániel története a babiloni fogság alatt is a hűségre biztat. Látomásai reményt nyújtanak, hogy Isten egy napon minden nemzetet uralma alá von. #BibleProject #Biblia #Dániel

Áttekintés: Eszter könyve

Eszter könyve két száműzött izráelitáról szól, akik által Isten megmenti népét a biztos haláltól, anélkül, hogy Isten vagy az ő munkája egyszer is említésre kerülne a könyvben. #BibleProject #Biblia #Eszter

Áttekintés: Ezsdrás–Nehémiás

Ezsdrás és Nehémiás könyve a fogság után Jeruzsálembe hazatérő izráelitákról szól, akik a sikerek mellett számos lelki és erkölcsi kudarcot is átélnek. #BibleProject #Biblia #EzsdrásNehémiás

Áttekintés: Prédikátor

Ez a könyv megkerülhetetlenné teszi, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, melyeket a halál és az élet kiszámíthatlansága állítanak az Isten jóságába vetett naiv hit elé. #BibleProject #Biblia #Prédikátor

Áttekintés: Siralmak (Jeremiás siralmai)

A Siralmak könyve egy öt gyászversből álló gyűjtemény, mely Jeruzsálemet siratja, miután Babilon lerombolta a várost. #BibleProject #Biblia #Siralmak

Áttekintés: Ruth

Ruth könyvében egy izráelita család tragikus veszteséggel néz szembe, mindeközben pedig Isten egy nem izráelita nő hűségét használja arra, hogy helyreállítsa Dávid családját. #BibleProject #Biblia #Ruth

Áttekintés: Énekek éneke

Az Énekek éneke ókori izráeli szerelmes versek gyűjteménye, mely a szerelem és a testi vágy erejét és szépségét mint Isten ajándékát ünnepli. #BibleProject #Biblia #Énekekéneke

Áttekintés: Jób

Jób könyve azt a nehéz kérdést teszi fel, hogy milyen kapcsolatban áll egymással Isten és az emberi szenvedés, majd arra hív, hogy bízzunk Isten bölcsességében és jellemében. #BibleProject #Biblia #Jób

Áttekintés: Példabeszédek

A Példabeszédek könyve bölcsességre és az „Úrnak félelmére” int, hogy megismerjük a jó életet. #BibleProject #Biblia #Példabeszédek

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat