Áttekintés: ApCsel 13–28.

Nézd meg Az apostolok cselekedeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Az apostolok cselekedeteiben Jézus elküldi tanítványaihoz a Szentlelket, hogy erővel ruházza fel őket, és így elmondják minden népnek az ő királyságáról szóló jó hírt. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Ala…több olvasás

Áttekintés: Márk

Nézd meg a Márk evangéliumáról készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Márk bemutatja, hogy Jézus Izráel messiása, aki szenvedése, halála és feltámadása által megnyitja előttünk Isten országát. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Márk

Jézus feltámadása | Lukács evangéliuma 24. fejezet

Ebben az epizódban fejeződik be Lukács nagyszabású beszámolója a názáreti Jézusról. A tanítványok észreveszik, hogy a sír, amibe tették üres, majd az egész világról alkotott képük a feje tetejére áll, amikor találkoznak a feltámadt Jézussal. Lukács megmutatja, hogyan ér fordulóponthoz Jézus királysága és Isten küldetése, mellyel megalapozza második könyvét, Az apostolok cselekedeteit. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject​ #Biblia​ #Lukács

Jézus keresztre feszítése | Lukács evangéliuma 19–23. fejezetek

Jézus élete egy ellentmondásokkal teli héttel ér véget Jeruzsálemben, a páskaünnep alatt. Ebben a videóban megmutatjuk Lukács evangéliumának 4. epizódját (19–23. fejezet), melyben láthatjuk, hogy mi vezetett oda, hogy az ártatlan Jézust úgy végezzék ki, mint egy, a Római Birodalom ellen lázadó felkelőt. Az is kiderül, hogy Jézust mindez nem érte meglepetésként, mert hitte, hogy halálával egy új jövőt tár nemcsak Izráel, de az egész emberiség elé. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Lukács

Az apostolok cselekedetei 21–28. fejezetek

Sorozatunk utolsó epizódjában elkísérjük Pált Jeruzsálembe, majd pedig egy római börtönbe, de furcsa mód Pál szenvedései a Római Birodalom szívébe vezetik őt, hogy ott hirdethesse Isten minden nép fölötti uralmát. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #ApCsel

Az apostolok cselekedetei 1–7. fejezetek

Az apostolok cselekedetei című könyvben Lukács feltárja, hogyan teljesíti be Isten ősi ígéretét, miszerint Ábrahám utóda, a názáreti Jézus által minden nép számára helyreállítja áldását. Ebben a részben azt láthatjuk, hogy miként újítja meg Jézus és a Szentlélek Izráelt, és hogyan készíti fel őket arra, hogy hirdessék a jó hírt a többi népnek. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #ApCsel

A tékozló fiú | Lukács evangéliuma 9–19. fejezetek

A harmadik epizód Lukács evangéliumának központi részét dolgozza fel. Jeruzsálembe vezető hosszú útja során Jézus továbbra is hirdeti a szegényeknek szóló, sokat vitatott jó hírt, ami növeli a vallási vezetőkkel fennálló konfliktusát. Ez a feszültség lesz az alapja a tékozló fiúról szóló híres példázatnak. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Lukács

Az apostolok cselekedetei 13–20. fejezetek

Milyen volt Pál apostolnak körbeutazni a Római Birodalmat, és mindenfelé a feltámadt Jézusról szóló jó hírt hirdetni? Miért alapított új Jézus-közösségeket városról városra? Milyen fogadtatásra lelt üzenete? Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozat harmadik epizódjában választ kapunk minderre, sőt, még ennél is többre! A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #ApCsel

Az apostolok cselekedetei 8–12. fejezetek

Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan formálta át Isten Lelke a jeruzsálemi zsidók kicsiny csoportját – akik Jézust messiásnak tartották – egy nagy, több/soknemzetiségű mozgalommá, amely futótűzszerűen terjedt a népek között. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #ApCsel

Jézus megkeresztelkedése | Lukács evangéliuma 3–9. fejezetek

Ez a videó a Lukács evangéliumáról szóló ötrészes sorozat második része. Jézus elkezd a szegények felé szolgálni hirdetve számukra a jó hírt. Ebben a szakaszban azt is láthatjuk, ahogy Jézus nagyon különböző háttérből származó embereket hoz össze azért, hogy békében éljenek egymással. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Lukács

Jézus születése | Lukács evangéliuma 1–2. fejezetek

Ez a Lukács evangéliumáról szóló ötrészes sorozat első epizódja, amiben végigvesszük a Jézus születése körüli csodás eseményeket. Jézus családjának szerény körülményei és alacsony társadalmi helyzete már előre sejtetik királyságának fordított természetét. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com #BibleProject #Biblia #Lukács

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat