അഭിഷേകത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥവും ഉദ്ദേശ്യവും ബൈബിളില്‍

"എന്താണ് അഭിഷേകത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം? ഈ ആചാരം ബൈബിളിലുടനീളം യേശുവും അവന്‍റെ അനുയായികളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രമേയ വീഡിയോ കാണുക. ഈ വീഡിയോയില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇവയാണ് പഠിക്കുന്നത്..... 1.ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഭിഷേകം നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? 2. അഭിഷേക തൈലം എന്തിനെയാണ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത് 3. ബൈബിളിലെ അഭിഷേകത്തിന…വിശദമായി വായിക്കുക

ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ 4

യേശുവിന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത സമാഹാരമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ പര്യവേഷണത്തിലെ ഈ പരമ്പരയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിനായ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ. ഈ വീഡിയോയില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് ഇവയാണ്:- മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ ശരിയായത് ചെയ്യുന്നത് നാം എങ്ങനെ അറിയും- എപ്രകാരമാണ്‌ യേശു തോറയുടെ കല്പനകളുടെ കീഴിലുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്- വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എങ്ങനെയാണ് യേശു അതിശയോക്തികള്‍ ഉപയോഗിച്ചത്- എപ്രകാരമാണ്‌ യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തില്‍ നമ്മുടെ പ്രാധാന്യമേറിയ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രേരണകളും ലക്ഷ്യമാക്കിയത് #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഗിരിപ്രഭാഷണംഉപകഥ

ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ Episode 3

യേശുവിന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത സമാഹാരമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ പര്യവേഷണത്തിലെ ഈ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരൂ. ഈ വീഡിയോയില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് ഇവയാണ്:- നീതിമാനായിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്- ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം എവിടെ കണ്ടെത്താം- യേശു “ന്യായപ്രമാണവും പ്രവചനങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു” എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്- ഗിരിപ്രഭാഷണത്തില്‍ ദൈവം എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഗിരിപ്രഭാഷണംഉപകഥ

അനുഗ്രഹവും ശാപവും

യേശു ശാപത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സൃഷ്ടിക്ക് ജീവന്‍റെ അനുഗ്രഹം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുവാന്‍ ബൈബിള്‍ അനുഗ്രഹത്തിന്‍റെയും ശാപത്തിന്‍റെയും പ്രമേയം കാണുക. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #അനുഗ്രഹവുംശാപവും

പുതിയ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം

ബൈബിളിന്‍റെ ആരംഭ പേജുകളില്‍, തന്‍റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഭരിക്കാന്‍ മനുഷ്യരെ നിയമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ മത്സരിക്കുമ്പോള്‍, ബൈബിള്‍ കഥ നമ്മെ, എന്നേക്കും വിശ്വസ്ത പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതാണ് യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബൈബിള്‍ കഥയുടെ ഇതിവൃത്ത സംഘര്‍ഷം. ആത്മീയ ജീവികൾ എന്ന പരമ്പരകളുടെ ഈ അവസാന വീഡിയോയില്‍ നാം അത് പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #പുതിയമനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം

ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ 2

യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചേരുക. ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള ഭാഗ്യ വചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, ആളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. #BibleProject #ബൈബിള്‍

സാത്താന്‍ & പിശാചുക്കള്‍

ബൈബിളിലെ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം മനുഷ്യരെപ്പോലെ തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ജീവികളാല്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രസകരമായ നിരവധി കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ ആത്മീയ വിപ്ലവകാരികളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആധുനിക സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാം, ബൈബിളിന്റെ കഥയിൽ ആത്മീയ തിന്മയുടെ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #സാത്താന്‍പിശാചുക്കള്‍

ദൈവത്തിന്‍റെ ദൂതന്‍

എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകമായ ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദൂതന്‍. ഈ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവന്‍ ദൈവമാണെന്ന നിലയിലും എന്നാല്‍ ദൈവം അയച്ച ദൂതന്‍ ആണെന്നുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയില്‍ നാം ഈ വിരോധാഭാസ കഥാപാത്രത്തേയും എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മെ പുതിയനിയമത്തില്‍ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്കായി നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും പര്യവേഷണം ചെയ്യും. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവത്തിന്‍റെദൂതന്‍

ഗിരിപ്രഭാഷണം

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഗിരിപ്രഭാഷണം

ദൂതന്മാരും കെരൂബുകളും

ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാര്‍ക്ക് ചിറകുകളില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? കെരൂബുകള്‍ ഓമനത്തമുള്ള തടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ അല്ലെന്നും ? ഈ വീഡിയോയില്‍, അവര്‍ ആരാണെന്നും ബൈബിള്‍ കഥയില്‍ അവര്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഈ ആത്മീയ ജീവികളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങള്‍ നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൂതന്മാരുംകെരൂബുകളും

ദൈവീക സമിതി

എന്താണ് ദൈവീക സമിതി? അതെ, തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ്, ഇത് ഭൂമിയില്‍ അല്ല! എല്ലാവരും മത്സരിക്കുകയും യേശുവിന് മാത്രം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, മനുഷ്യരോടൊപ്പം അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആത്മീയ ശക്തികളുടെ ആശയത്തെ ഈ ബൈബിള്‍ പദം വിവരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവികൾ എന്ന പരമ്പരകളുടെ മൂന്നാം ലക്കത്തില്‍ നാം ഇവയും അതിലേറെയും നാം പരിശോദിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവീകസമിതി