ദൈവാലയം

ഈ വീഡിയോയില്‍, ബൈബിളിലെ യിസ്രായേലിന്‍റെ ദൈവാലയത്തെ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്ഥലവും മനുഷ്യന്‍റെ സ്ഥലവും ഒന്നാകുന്ന ഇടമായി എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ മുഴുവന്‍ ബൈബിള്‍ കഥ ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയായി പറയാം. ഉല്‍പത്തിയുടെ പ്രാരംഭ പേജുകളില്‍ ദൈവം പ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു ദൈവാലയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ യേശുവിന്‍റെ വ്യക്തി…വിശദമായി വായിക്കുക

കര്‍ത്താവിന്‍റെ നാള്‍

എപ്രകാരമാണ് ദൈവം മനുഷ്യതിന്മയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിലായിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനെ അടിവരയിടുന്ന കൂടുതല്‍ നിഗൂഡമായ ആത്മീയ തിന്മയെക്കുറിച്ചും കര്‍ത്താവിന്‍റെ നാള്‍ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ # കര്‍ത്താവിന്‍റെനാള്‍

ദൈവത്തിന്‍റെ സാദൃശ്യം

യേശു തന്‍റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയിലൂടെ ദൈവത്തിന്‍റെ സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നവരാകാനുള്ള ഒരു പുതിയ വഴിയെ തുറക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവത്തിന്‍റെസാദൃശ്യം

അവലോകനം: യോവേൽ

യോവേലിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യോവേല്‍ കർത്താവിന്‍റെ ദിവസത്തെയും എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം മറ്റ് പ്രവചന പുസ്‌തകങ്ങള്‍ പ്രത്യാശിച്ച വലിയ പുന:സ്ഥാപനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #യോവേൽ

മനുഷ്യ പുത്രന്‍

"ക്രിസ്തു" എന്നത് യേശുവിന്‍റെ പേരിന്‍റെ അവസാന പേരോ അല്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ സ്വയം നല്‍കിയ സ്ഥാനപ്പേരോ ആണെന്ന് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക ! യേശു തനിക്കായി കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിച്ച പേര് "മനുഷ്യപുത്രന്‍" എന്നാണ്. ഈ വീഡിയോയില്‍ ഈ കൗതുകകരമായ പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുകയും എങ്ങനെയാണ് അത് ബൈബിലിന്റെ വലിയ കഥയിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #മനുഷ്യപുത്രന്‍

രാജ്യത്തിന്‍റെ സുവിശേഷം

യേശു, ദൈവത്തിന്‍റെ ഭരണവും വാഴ്‌ചയും ഒരു വിചിത്രമായ രീതിയില്‍ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കുവാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാര്‍ത്തയാണ്. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #രാജ്യത്തിന്‍റെസുവിശേഷം

നിയമം

പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങള്‍ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ വലിയ കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. ദൈവത്തേയും നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാരേയും സ്നേഹിക്കുവാനായ് നമ്മുടെ സ്വാര്‍ഥതയില്‍ നിന്നും അവനില്‍ നാം സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #നിയമം

യാഗവും പ്രതിശാന്തിയും

മനുഷ്യതിന്മയുടെ മേല്‍ മൃഗബലിയിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ "മറയ്ക്കല്‍" ആത്യന്തികമായി യേശുവിലേക്കും അവന്‍റെ മരണത്തിലേക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിലേക്കും വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #യാഗവുംപ്രതിശാന്തിയും

ദൈവം

ബൈബിളില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ എളുപ്പമല്ല. എന്നാല്‍ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തത് എന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞാലോ ? ഈ വീഡിയോയില്‍ നാം ബൈബിൾ കഥയിൽ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ വ്യക്തിത്വത്തെ പര്യവേഷണം ചെയ്യും. ഇവയെല്ലാം .( ആശ്ചര്യം എന്ന് പറയട്ടെ!) യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവം

മശിഹാ

മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുറിവേറ്റ ജയാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാതന ബൈബിള്‍ വാഗ്ദത്തം യേശു പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാന്‍ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മയെ മറികടന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന്‍. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #മശിഹാ

പരിശുദ്ധാത്മാവ്

ദൈവത്തിന്‍റെ ആത്മാവ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനാണ്. പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കൊണ്ടുവരുവാനായ് അതിനെ യേശുവിന്‍റെ അനുയായികളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #പരിശുദ്ധാത്മാവ്