ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 2 ആം ഭാഗം

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഉല്പത്തി ദൈവം അബ്രഹാം എന്ന് പേരുള്ള മനുഷ്യനോട് അവന്‍റെ കുടുംബത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. ഉല്‍പത്തി പുസ്തകത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതി ഈ മുനുഷ്യന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ നാല് തലമുറ വരെ പിന്തുടരുന്നു. …വിശദമായി വായിക്കുക

ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 1ആം ഭാഗം

ഉല്‍പത്തി പുസ്തകത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ 1-11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്‍റെയും സൃഷ്ടി മുതല്‍ ബാബേല്‍ ഗോപുരം വരെയുള്ള മുഴുവന്‍ ലോകത്തിന്‍റെയും കഥയെ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഉല്പത്തി

അവലോകനം: 1-2 ദിനവൃത്താന്തം

1-2 ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. മശിഹാ രാജാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാവി പ്രത്യാശയും പുന:സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ആലയവും എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് പഴയനിയമത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ കഥയും ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദിനവൃത്താന്തം

അവലോകനം: ദാനീയേൽ

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദാനീയേൽ ദാനിയേലിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ബാബിലോണിൽ പ്രവാസിയായിരുന്നിട്ടും ദാനിയേലിന്‍റെ കഥ വിശ്വസ്തരാകുവാന്‍ പ്രചോദനം നല്‍കുന്നു. ദൈവം സകല ജനതകളെയും തന്‍റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദർശനങ്ങൾ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA

അവലോകനം: എസ്ഥേർ

എസ്ഥേറിലെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. എസ്ഥേറിൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ അവന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, നാടുകടത്തപ്പെട്ട രണ്ട് യിസ്രായേല്യരെ ദൈവം തന്‍റെ ജനത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #എസ്ഥേർ

അവലോകനം: എസ്രാ-നെഹെമ്യാവ്

എസ്രയിലെയും നെഹെമ്യാവിലെയും സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. എസ്രയിലും നെഹെമ്യാവിലും അനേക യിസ്രായേല്യര്‍ പ്രവാസത്തിനുശേഷം യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങുന്നു, ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ നിരവധി പരാജയങ്ങൾക്കൊപ്പം ചില വിജയങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #എസ്രാ-നെഹെമ്യാവ്

സ്നേഹം /അഗാപെ Agape

"സ്നേഹം" എന്ന പദം നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ അലസമായ വാക്കുകളില്‍ ഒന്നാണ്. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയനിയമത്തില്‍ സ്നേഹം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു നിര്‍വചിച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണത്തെ ഗണ്യമാക്കാതെ അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്. #BibleProject #ബൈബിള്‍ # സ്നേഹം

സന്തോഷം/കാറാ Chara

ദൈവത്തിന്‍റെ ജനം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതുല്യമായ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയില്‍ നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥയേക്കാള്‍ ഉപരിയാണ്, എന്നാല്‍ മറിച്ച് ദൈവം തന്‍റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൂടിയാണ്. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #സന്തോഷം

പ്രത്യാശ/യഖല്‍ Yakhal

ബൈബിളില്‍ പ്രത്യാശയുള്ള ആളുകള്‍ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളവരില്‍ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്! ഈ വീഡിയോയില്‍ എപ്രകാരമാണ് ബൈബിളിന് അനുസരണമായിയുള്ള പ്രത്യാശ ഭാവി വര്‍ത്തമാന കാലത്തേക്കാള്‍ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക്മാത്രം നോക്കുന്നതെന്ന് നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #പ്രത്യാശ

ശാലോം/സമാധാനം Shalom-Peace

"സമാധാനം" എന്നത് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്, ഈ വാക്ക് പല ആളുകൾ പല തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് ബൈബിളില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്. അത് സംഘട്ടനത്തിന്‍റെ ഇല്ലായ്മ എന്നതിനെ മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് മറ്റൊന്നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.. ഈ വീഡിയോയില്‍ നാം ബൈബിളിലെ സമാധാനത്തിന്‍റെ മുഖ്യമായ അര്‍ത്ഥവും അവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന്റെ സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തും. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #സമാധാനം

അവലോകനം: വിലാപങ്ങൾ Lamentations

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #വിലാപങ്ങൾ വിലാപങ്ങളുടെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. ബാബിലോൺ യെരുശലേമിനെ നശിപ്പിച്ചതിനുശേഷം യെരുശലേമിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അഞ്ച് ശവസംസ്കാര കവിതാസമാഹാരമാണ് വിലാപങ്ങൾ.