Oorsig: Esra-Nehemia

Kyk na ons oorsigvideo van Esra en Nehemia wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In Esra en Nehemia keer baie Israeliete na die ballingskap terug na Jerusalem, en beleef ’n mate van sukses te midde van baie geestelike en morele mislukkings. #BibleProject #bybel #EsraNehemia

Oorsig: 1-2 Konings

Kyk na ons oorsigvideo van 1-2 Konings wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In 1-2 Konings lei Dawid se seun, Salomo, Israel tot groot dinge, net om weer te misluk en Israel in ’n burgeroorlog in te lei en veroorsaak uiteindelik die vernietiging en ballingskap van die volk. #BibleProject #bybel #1-2Konings

Oorsig: Ester

Kyk na ons oorsigvideo van Ester wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In Ester voorsien God twee Israelitiese ballinge om sy mense van sekere ondergang te red, sonder dat God of sy handeling uitdruklik genoem word. #BibleProject #bybel #Ester

Agape - Liefde

Die woord “liefde” is een van die mees moeg gebruikte woorde in ons taal omdat dit hoofsaaklik verwys na 'n gevoel wat met 'n persoon gebeur. In die Nuwe Testament verwys “liefde” of “Agape” na 'n manier waarop mense behandel word wat deur Jesus self gedefinieer is: om te soek na die welstand van ander ongeag van hulle reaksie. #BibleProject #bybel #Agape

Yakhal - Hoop

In die Bybel is mense wat hoop het baie anders as net optimiste! In hierdie video gaan ons ondersoek hoe Bybelse hoop na God se karakter alleen lyk as 'n rede om te vertrou dat die toekoms beter sal wees as die hede. #BibleProject #bybel #Hoop

Oorsig: 2 Samuel

Kyk na ons oorsigvideo van 2 Samuel wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In 2 Samuel word Dawid God se mees getroue koning, maar dan rebelleer hy, wat tot die stadige vernietiging van sy familie en koninkryk lei. #BibleProject #bybel #Samuel

Oorsig: 1-2 Kronieke

Kyk na ons oorsigvideo van 1-2 Kronieke wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Kronieke vertel weer die hele verhaal van die Ou Testament. Dit beklemtoon die toekomstige hoop van die messiaanse koning en ’n herstelde tempel. #BibleProject #bybel #Kronieke

Oorsig: 1 Samuel

Kyk na ons oorsigvideo van 1 Samuel wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In 1 Samuel stel God teësinnig konings aan om die Israeliete te regeer. Die eerste is ’n mislukking, en die tweede, Dawid, is ’n getroue plaasvervanger. #BibleProject #bybel #Samuel

Chara - Vreugde

In hierdie video verken ons die unieke tipe vreugde waartoe God se mense geroep word. Dis meer as net 'n gelukkige gemoed. Dis eerder 'n keuse om te vertrou dat God Sy beloftes sal vervul. #BibleProject #bybel #Vreugde

Shalom - Vrede

Vrede" is 'n baie algemene woord in Afrikaans wat verskillende betekenisse vir verskillende mense inhou. Dis ook 'n baie belangrike woord in die Bybel wat nie slegs na die afwesigheid van konflik verwys nie, maar ook na die teenwoordigheid van iets anders. In hierdie video gaan ons die kern betekenis van Bybelse vrede, of Shalom verken, en hoe dit alles na Jesus lei. #BibleProject #bybel #Vrede

Oorsig: Rigters

Kyk na ons oorsigvideo van Rigters wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In Rigters draai die Israeliete weg van God af en dra die gevolge daarvan. God stel rigters aan in siklusse van rebellie, berou en herstel. #BibleProject #bybel #Rigters

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende