Oorsig: Jakobus

Kyk na ons oorsigvideo van Jakobus wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Jakobus kombineer die wysheid van sy broer Jesus met die boek Spreuke in sy eie uitdagende oproep om die lewe in volle toewyding aan God te leef. Kredietrol: Plaaslike Afrikaanse Produksiespan: Studio Bolland, Kaapstad, Suid Afrika O…lees meer

Oorsig: Maleagi

Kyk na ons oorsigvideo van Maleagi wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Maleagi beskuldig Israel van selfsug na die ballingskap en kondig aan dat die Dag van die Here Israel sal reinig en hulle sal voorberei vir God se koninkryk. #BibleProject #bybel #Maleagi

Oorsig: Sagaria

Kyk na ons oorsigvideo van Sagaria wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Sagaria se visioene koester hoop in die belofte van die toekomstige messiaanse koninkryk, en daag Israel na die ballingskap uit om getrou aan God te bly. #BibleProject #bybel #Sagaria

Oorsig: Haggai

Kyk na ons oorsigvideo van Haggai wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Haggai daag Israel na die ballingskap uit om getrou aan hulle God te bly en om die tempel te herbou. #BibleProject #bybel #Haggai

Oorsig: Sefanja

Kyk na ons oorsigvideo van Sefanja wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Sefanja kondig God se reinigende oordeel oor Israel aan. Dit sal boosheid verwyder en ’n nuwe toekoms skep waar mense in vrede kan lewe. #BibleProject #bybel #Sefanja

Oorsig: Habakuk

Kyk na ons oorsigvideo van Habakuk wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Habakuk sukkel om God se goedheid te begryp te midde van sulke boosheid en onregverdigheid in die wêreld. #BibleProject #bybel #Habakuk

Oorsig: Nahum

Kyk na ons oorsigvideo van Nahum wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Nahum stel die val van Ninevé en Assirië voor as ’n beeld van hoe God alle gewelddadige menslike koninkryke tot ’n val sal bring. #BibleProject #bybel #Nahum

Oorsig: Miga

Kyk na ons oorsigvideo van Miga wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Miga kondig aan dat God se geregtigheid op pad is om 'n nuwe toekoms van liefde en getrouheid aan die ander kant van Israel se sonde en ballingskap te skep. #BibleProject #bybel #Miga

Oorsig: Jona

Kyk na ons oorsigvideo van Jona wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Die boek Jona is ’n skokkende verhaal van ’n rebelse profeet wat vir God verafsku omdat Hy sy vyande liefhet. #BibleProject #bybel #Jona

Oorsig: Obadja

Kyk na ons oorsigvideo van Obadja wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Obadja kondig die ondergang van Edom aan die hand van Babilon aan, wat 'n beeld is van hoe God alle arrogante en gewelddadige nasies tot ’n val sal bring. #BibleProject #bybel #Obadja

Oorsig: Amos

Kyk na ons oorsigvideo van Amos wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Amos beskuldig Israel daarvan dat hulle hul verbond met God verbreek het en benadruk hoe hulle afgodery tot onreg en verwaarlosing van die armes gelei het. #BibleProject #bybel #Amos

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende