Overzicht: Ezechiël 1-33

Bekijk onze overzichtsvideo van Ezechiël 1-33, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Te midden van de ballingen in Babylon laat Ezechiël zien dat Israël dit oordeel heeft verdiend, en tevens dat Gods rechtvaardigheid hoop schept voor de toekomst. #BibleProject #Bijbel #Ezechiël

Overzicht: Ezechiël 34-48

Bekijk onze overzichtsvideo van Ezechiël 34-48, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Te midden van de ballingen in Babylon laat Ezechiël zien dat Israël dit oordeel heeft verdiend, en tevens dat Gods rechtvaardigheid hoop schept voor de toekomst. #BibleProject #Bijbel #Ezechiël

Overzicht: Jesaja 40-66

Bekijk onze overzichtsvideo van Jesaja 40-66, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Jesaja kondigt aan dat Gods oordeel Israël zal reinigen en Zijn volk zal voorbereiden op de komst van de Messiaanse Koning en het nieuwe Jeruzalem. #BibleProject #Bijbel #Jesaja

Agape — Liefde

Het woord 'liefde' is een van de slordigste woorden in onze taal, want het verwijst vooral naar een gevoel dat een persoon overkomt. In het Nieuwe Testament verwijst 'liefde' of 'Agape' naar een manier om mensen te behandelen die door Jezus zelf is gedefinieerd: het welzijn van anderen nastreven, ongeacht hoe ze reageren. #BibleProject #Bijbel #Liefde

Hoop

In de Bijbel zijn mensen die hoop hebben heel anders dan optimisten! In deze video zullen we onderzoeken hoe Bijbelse hoop alleen kijkt naar Gods karakter als basis voor het vertrouwen dat de toekomst beter zal zijn dan het heden. #BibleProject #Bijbel #Hoop

Overzicht: Jesaja 1-39

Bekijk onze overzichtsvideo van Jesaja 1-39, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Jesaja kondigt aan dat Gods oordeel Israël zal reinigen en Zijn volk zal voorbereiden op de komst van de messiaanse koning en het nieuwe Jeruzalem. #BibleProject #Bijbel #Jesaja

Overzicht: Jeremia

Bekijk onze overzichtsvideo van Jeremia, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Jeremia kondigt aan dat God over Israëls zonden zal oordelen met een ballingschap in Babylon. En dan doorleeft hij zelf de verschrikking van zijn voorspellingen. #BibleProject #Bijbel #Jeremia

Vreugde

In deze video onderzoeken we het unieke soort vreugde waartoe Gods volk is geroepen. Het is meer dan een vrolijk humeur, maar eerder een keuze om erop te vertrouwen dat God Zijn beloftes zal vervullen. #BibleProject #Bijbel #Vreugde

Sjalom — Vrede

'Vrede' is een veel voorkomend woord in het Nederlands dat voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. Het is ook een heel belangrijk woord in de Bijbel dat niet alleen verwijst naar het ontbreken van conflict, maar ook naar de aanwezigheid van iets anders. In deze video zullen we de kernbetekenis van Bijbelse vrede of Shalom onderzoeken, en hoe het allemaal naar Jezus leidt. #BibleProject #Bijbel #Vrede

Overzicht: Hooglied

Bekijk onze overzichtsvideo van Hooglied, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Hooglied is een verzameling van oude Israëlitische gedichten die de schoonheid en kracht bezingen van de door God gegeven liefde en seksueel verlangen. #BibleProject #Bijbel #Hooglied

Overzicht: Prediker

Bekijk onze overzichtsvideo van Prediker, waarin de literaire structuur en de overkoepelende gadachten van het boek uiteengezet worden. Dit boek dwingt ons na te denken over de dood en willekeur en het daagt een naïef geloof in Gods goedheid uit. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie Superhuit Lausanne, Zwitserland Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie BibleProject Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbel #Prediker