Vrijgevigheid

In het verhaal van de Bijbel wordt God afgebeeld als een gulle gastheer die voorziet in de behoeftes van zijn gasten. Maar mensen leven met de mentaliteit van schaarste en hamsteren Gods vele geschenken. In deze video over vrijgevigheid onderzoeken we Gods plan om ons egoïsme te overwinnen door het ultieme geschenk, Zichzelf, te geven in de persoon…lees meer

Openbaar Lezen uit de Schrift

De Bijbel hardop voorlezen met een groep mensen is een heel oud gebruik. In feite is de oorsprong van de Bijbel diepgeworteld in de openbare lezing van de Schrift. Ontdek samen met ons wat de oorsprong en ontwikkeling van dit fascinerende Bijbelse onderwerp is en hoe het een manier kan zijn om vandaag de dag met de Schrift om te gaan. #BibleProject #Bijbel #OpenbaarLezenUitDeSchrift

Heiligheid

In deze video onderzoeken we de voor mensen paradoxale heiligheid van God. God is de unieke en apart gezette Schepper van alle realiteit en de auteur van alle goedheid. Maar die goedheid kan gevaarlijk zijn voor mensen die sterfelijk en moreel corrupt zijn. Deze paradox wordt uiteindelijk opgelost door Jezus die Gods heiligheid belichaamt en is gekomen om Zijn schepping te helen. #BibleProject #Bijbel #Heiligheid

Rechtvaardigheid

Onze wereld voelt dat het 'rechtvaardigheid' nodig heeft en het is een controversieel onderwerp. Maar wat is het precies, en wie bepaald wat rechtvaardig is? In deze video zullen we het Bijbelse thema rechtvaardigheid onderzoeken en ontdekken dat het diepgeworteld is in de verhaallijn van de Bijbel die leidt naar Jezus. #BibleProject #Bijbel #Rechtvaardigheid

Verbonden

De belangrijkste manier waarop de Bijbel spreekt over Gods relatie met de mensheid is het beeld van een partnerschap. Deze video over verbonden gaat na op welke manier God een reeks formele relaties aangaat met verschillende menselijke partners om de wereld te redden via Jezus, de ultieme verbondspartner. #BibleProject #Bijbel #Verbonden

Offer en Verzoening

God is op een missie om het kwaad met alle schadelijke gevolgen uit Zijn goede wereld te verwijderen. Maar Hij wil het doen op een manier die mensen niet wegvaagt. In deze video over offer en verzoening volgen we het thema van God die het menselijk kwaad 'bedekt' met dierenoffers wat uiteindelijk verwijst naar de dood en wederopstanding van Jezus. #BibleProject #Bijbel #OfferEnVerzoening

De Weg van de Ballingschap

Als volgelingen van Jezus volledig trouw zijn aan Gods Koninkrijk, hoe verhouden ze zich dan tot hedendaagse overheden en machtsstructuren? In deze video zien we hoe de ervaring van Daniël en zijn vrienden in de Babylonische ballingschap ons wijsheid biedt om met deze spanning om te gaan. Jezus volgen in de 21e eeuw betekent leren om de weg van de ballingschap te volgen. #BibleProject #Bijbel #DeWegVanDeBallingschap

Dag van de Heer

Geeft God om het kwaad dat mensen in onze wereld teweegbrengen, en zo ja, wat doet Hij eraan? In deze video over de Dag van de Heer, gaan we na op welke verschillende manieren God de confrontatie aangaat met het menselijke kwaad en het diepere geestelijke kwaad dat daaraan ten grondslag ligt. Uiteindelijk zullen we zien hoe Jezus het verhaal vervult en het kwaad overwint door het toe te staan Hem te verslaan. #BibleProject #Bijbel #DagVanDeHeer

Evangelie van het Koninkrijk

In deze video bekijken we wat de oorsprong is van het woord 'evangelie' en hoe dit woord het Oude Testament verbindt met het verhaal van Jezus en Zijn aankondiging van Gods koninkrijk. Jezus bracht Gods heerschappij in de wereld op een hele omgekeerde manier, en dat is het beste nieuws waar je op kunt hopen. #BibleProject #Bijbel #Evangelie van het Koninkrijk

Messias

In deze video over de Messias onderzoeken we de mysterieuze belofte op de derde pagina van de Bijbel, dat op een dag een beloofde verlosser zou komen om het kwaad te confronteren en de mensheid te redden. We volgen dit thema via de familie van Abraham en de messiaanse familielijn van David tot aan Jezus die het kwaad overwon door het Hem te laten verslaan. #BibleProject #Bijbel #Messias

Hemel en Aarde

Wat zegt de Bijbel nou echt over de hemel, en hoe verhouden de hemel en de aarde zich tot elkaar? In deze video onderzoeken we het verrassende Bijbelse uitgangspunt dat de hemel en de aarde bedoeld waren om elkaar te overlappen, en dat Jezus op een missie is om ze voor eens en altijd te verenigen. #BibleProject #Bijbel #HemelEnAarde