Handelingen, hoofdstuk 8-12

Onze video over Handelingen, hoofdstuk 8-12 verkent hoe Gods Geest de volgelingen van Jezus transformeerde van een kleine groep Messiasbelijdende Joden in Jeruzalem, tot een multi-etnische beweging die zich snel onder de volken verspreidde. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oo…lees meer

Handelingen, hoofdstuk 13-20

Hoe was het voor de apostel Paulus om door het Romeinse rijk te reizen en het goede nieuws over de opgestane Jezus te verkondigen? Wat bracht hem ertoe om in de ene na de andere stad nieuwe Jezus-gemeenschappen te stichten, en hoe reageerden de mensen op zijn boodschap? In onze derde video over het boek Handelingen verkennen we dit alles en meer! Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Handelingen

Handelingen, hoofdstuk 1-7

Het boek Handelingen laat zien hoe God zijn eeuwenoude beloftes om Zijn zegen aan alle volkeren door het nageslacht van Abraham te herstellen vervult: Jezus van Nazaret. In deze video verkennen we hoe Jezus en de Geest het volk van Israël vernieuwen en hen voorbereiden om goed nieuws aan de volken te verkondigen. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Handelingen

Handelingen, hoofdstuk 21-28

In deze laatste video in onze serie over Handelingen volgen we Paulus’ laatste reis naar Jeruzalem en vervolgens naar een Romeinse gevangenis. Maar paradoxaal genoeg voert Paulus' lijden hem naar het hart van het Romeinse rijk, waar hij Gods Koninkrijk over alle volkoren kan aankondigen. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Handelingen

Het Lucasevangelie, hoofdstuk 9-19

Deel drie verkent het centrale deel van het Lukasevangelie. Jezus gaat door met zijn controversiële verkondging van het goede nieuws voor de armen tijdens zijn lange trektocht naar Jeruzalem, wat het conflict met Israël's religiouze leiders vergroot. Deze spanning is de context voor de beroemde gelijkenis van de Verloren Zoon. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Lucasevangelie

Het Lucasevangelie, hoofdstuk 19-23

Het werk en de missie van Jezus bereiken hun hoogtepunt in een week vol controverse die uitmondt in de Pesachviering. In deze video verkennen we hoofdstuk 19-23 van het Lucasevangelie, en hoe het kwam dat de onschuldige Jezus werd geëxecuteerd als revolutionaire rebel tegen Rome. We zullen ook zien dat deze gebeurtenissen Jezus niet verrasten, omdat hij geloofde dat zijn dood een nieuwe toekomst voor Israël en de hele mensheid mogelijk zou maken. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Lucasevangelie

Lucas, hoofdstuk 24

Deze video is de conclusie van Lucas’ epische beschrijving van Jezus van Nazaret. De leerlingen ontdekken het lege graf en hun hele wereldbeeld wordt op zijn kop wordt gezet wanneer ze de opgestane Jezus ontmoeten. Lucas laat zien hoe Jezus’ missie van Gods Koninkrijk haar hoogtepunt bereikt en hij bereidt de weg voor het verhaal in Lucas' tweede boek, Handelingen. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Lucasevangelie

Het Lucasevangelie, hoofdstuk 3-9

Het tweede deel van een vijfdelige serie over het Lucasevangelie. We zien Jezus beginnen met zijn missie van goed nieuws voor de armen en hoe hij mensen van heel verschillende achtergronden samenbracht om samen in vrede te leven. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Lucasevangelie

De Geboorte van Jezus - het Lucasevangelie, hoofdstuk 1-2

Het eerste deel van een vijfdelige serie over het Lucasevangelie. We verkennen de bijzondere gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus. De eenvoudige omstandigheden van zijn familie en hun lage status in de Israëlitische samenleving zijn een voorafschaduwing van het omgekeerde karakter van Jezus' koninkrijk. Aftiteling video: Het Producieteam voor Nederlandse Lokalisatie: Maan Creative, Johannesburg, Zuid-Afrika Oorspronkelijke Engelse inhoud en productie: BibleProject, Portland, Oregon, VS #BibleProject #Bijbelvideos #Lucasevangelie