Тойм: Дуулал Ном

Дуулал номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үндсэн үээл санааны дараалалтай танилцаарай. Уг ном нь Аврагч Хааныг эрэлхийлж, Түүний хаанчлалыг хүлээж буй Эзэний хүмүүст зориулсан залбиралын ном юм. #BibleProject #Библи #ДуулалНом …read more

Сургаалт Үгс

Энэ ном ньБурханы хүндлэн дагадаг үе үеийн хүмүүсийн цуглуулсан мэргэн ухааны цомирлог юм. Энэ ном нь бидэнд үнэнч шударга амьдрахыг уриалж, Мөнхийн Эзэнээс эмээхүйн тухай сургадаг. Тэгж чадвал бид сайн сайхан амьдралыг бодитоор нь амсах боломжтой юм. Сургаалт үгс ном нь Библийн мэргэн ухааны тухай өгүүлдэг гурван номын нэг нь билээ. #BibleProject #Библи #СургаалтҮгс #Proverbs

Номлогчийн Үгс

Энэхүү номноос бид Сургаалт Үгс-багшийн үзэл санааг нарийвчлан шинжлэгч Эрэгцүүлэгчийн дуу хоолойг сонсох болно. Сургаалт Үгсийн зарчмуудыг дагасан хүн бүр ижил үр дүн амсдаггүй болохыг тэр анзаарчээ. Амьдрал заримдаа хүнд хэцүү зүйлээр дүүрэн байдаг бөгөөд тайлбарлах аргаггүй аж. Ийм хэцүү нөхцлийг хүн хэрхэн тэсвэрлэж, мэргэн ухааныг үргэлжлүүлэн хайх билээ? Номлогчийн үгс нь Библийн мэргэн ухааны тухай өгүүлдэг гурван номын хоёр дах нь билээ. #BibleProject #Библи #НомлогчийнҮгс #МэргэнУхаан #Ecclesiastes

Иовын Түүх

Амьдрал бидэнд шудрага бус хандаж, ямар ч шалтгаангүйгээр зовлон шаналал эдлэх үедээ бид хэрхэн Мөнхийн Эзэнд найдах вэ? Иовын түүх ном нь бидэнд Бурхан хэрхэн бүх ертөнцийг мэргэн ухаанаар захирч байдгийг эргэн санаж, хүнд харанхуй мөчүүддээ амар тайван байхыг сургаж байдаг юм. Иовын түүх нь Библийн мэргэн ухааны тухай өгүүлдэг гурван номын сүүлийнх нь билээ. #BibleProject #Библи #Иов #BookOfJob #WisdomSeries #МэргэнУхаан

Леви Ном

Бурхан Израилчуудыг Өөрийнх нь Оршихуйд ойр амьдрахыг урив. Хэдийгээр энэ нь сайхан сонсогдож байсан боловч их аюултай зүйл юм. Леви ном нь ёсзүй, ухамсар нь ялзарсан Израилчууд Эзэнтэй гэрээгээр холбогдож амьдрахын тулд хийх ёстой тахилын зан үйл болон ариусгах ёслолуудын тухай өгүүлнэ. #BibleProject #Библи #ЛевиНом

Тооллого Ном

Бүтэлгүйдлээр дүүрэн нүүдэл. Израилчууд Синаи уулаас хөдлөн нүүхдээ алхам бүрдээ Бурхан Эзэнээс урван тэрсэлж байв. Тухай бүрд нь Эзэн тэдэнд түр зуурын сахилгажуулалт амсуулсан ч урт хугацааны энэрэл уучлал өгч байв. Ийнхүү Эзэн тэднийг амласан нутаг өөд дагуулсаар. #BibleProject #Библи #ТооллогоНом

Тойм: Малахи

Малахи номын тойм видеоноос уг номын утга зохиолын бүтэц болон үндсэн үйл явдлын дараалалтай танилцаарай. Уг ном дээр Малахи цөллөгөөс эргэн ирсэн Израилчуудын хувиа хичээсэн байдлыг бруушаахын хажуугаар Эзэний өдөр ирж тэднийг Бурханы хаанчлалд бэлтгэн ариусгах болно гэж тунхагласан. #BibleProject #Библи #Малахи

Эхлэл Ном - 1-р хэсэг

Эзэн Бурхан хорвоо дэлхийг цэвэр сайхан бүтээгээд анхны хүмүүст захируулахаар өгчээ. Гэвч хүмүүс Түүнээс урван тэрсэлж энэ дэлхийг сүйрлийн замруу чирж, аллага хүчирхийллийг дэлгэрүүлэн Бабилон хотыг байгуулсан. Гэвч Эзэн Абрахамын удмаар дамжуулан бүх дэлхийн хүмүүсийг аварч, ерөөх төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхлэсэн. #BibleProject #Библи #Эхлэл

Гэтлэл Ном - 2-р хэсэг

Израилчууд Синаи ууланд ирэхэд Эзэн Бурхан тэдэнтэй гэрээ байгуулахыг хүсэв. Бурхан Израилчуудыг бусад үндэстэнүүдэд Өөрийг нь төлөөлөх үндэстэн болгож, тэдний дунд орших хүсэв. Гэвч Израилчууд алтаар тугалын дүрс бүтээгээд түүндээ мөргөцгөөсөн нь байж болшгүй алдаа байв. #BibleProject #Библи #Гэтлэл

Гэтлэл Ном - 1-р хэсэг

Гэтлэл номын эхний хэсэгт Абрахамын удам хэрхэн Египетэд боол болцгоосон тухай өгүүлдэг. Харин Эзэн Бурхан Фараоныг эсэргүүцэн, Израилчуудыг чөлөөлөх удирдагчийг өсгөж илгээсэн юм. Тэд Египетээс гараад Синаи уулыг зорино хээр цөлийг туулан нүүлээ. #BibleProject #Библи #Гэтлэл

Эхлэл Ном 2-р хэсэг

Эзэн Абрахамын удмаар дамжуулан бүх үндэстэнийг ерөөнө гэсэн амлалт өгсөн. Гэвч үр хүүхэдгүй өтөлсөн эрчүүд, тэвчээргүй эхнэрүүд, ерөөл хулгайсан хүүхдүүд, нэгэндээ атаархсан ах дүүс удаа дараа будилаан тарина. Эзэний төлөвлөгөө үнэхээр хэрэгжинэ гэж үү? #BibleProject #Библи #Эхлэл