Översikt: Job

Se vår översiktsvideo om Job, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Job utforskar den svåra frågan om hur Gud relaterar till mänskligt lidande och inbjuder oss att lita på Guds vishet och karaktär. #BibleProject #Bibeln #Job

Översikt: Ordspråksboken

Se vår översiktsvideo om Ordspråksboken, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Ordspråksboken inbjuder människor till att leva med vishet och Gudsfruktan och så uppleva det goda livet. #BibleProject #Bibeln #Ordspråksboken

Översikt: Psaltaren

Se vår översiktsvideo om Psaltaren, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Psaltaren har utformats för att vara Guds folks bönbok medan de väntar på Messias och hans kommande rike. #BibleProject #Bibeln #Psaltaren

Översikt: Malaki

Se vår översiktsvideo om Malaki, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Malaki anklagar Israel för själviskhet efter exilen och meddelar att Herrens dag skall rena Israel och förbereda dem för Guds rike. #BibleProject #Bibeln #Malaki

Översikt: Sakarja

Se vår översiktsvideo om Sakarja, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Sakarjas visioner skänker hopp och påminner om löftet om det messianska riket och utmanar Israel att efter exilen förbli trofast mot Gud. #BibleProject #Bibeln #Sakarja

Översikt: Haggaj

Se vår översiktsvideo om Haggaj, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Haggaj utmanar Israel att efter exilen förbli troget sin Gud och återuppbygga templet. #BibleProject #Bibeln #Haggaj

Översikt: Sefanja

Se vår översiktsvideo om Sefanja, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Sefanja tillkännager Guds renande dom över Israel. Den kommer att ta bort ondskan och öppna en ny framtid där alla människor kan blomstra i fredstid. #BibleProject #Bibeln #Sefanja

Översikt: Habackuk

Se vår översiktsvideo om Habackuk, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Habackuk kämpar för att förstå Guds godhet mitt i världens ondska och orättvisa. #BibleProject #Bibeln #Habackuk

Översikt: Nahum

Se vår översiktsvideo om Nahum, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Nahum skildrar Nineves och Assyriens undergång som en bild för hur Gud kommer att konfrontera och störta alla våldsamma mänskliga imperier. #BibleProject #Bibeln #Nahum

Översikt: Mika

Se vår översiktsvideo om Mika, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Mika meddelar att Guds rättvisa kommer för att skapa en ny framtid med kärlek och trofasthet - på andra sidan av Israels synd och exil. #BibleProject #Bibeln #Mika

Översikt: Jona

Se vår översiktsvideo om Jona, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Boken om Jona är en omstörtande berättelse om en upprorisk profet som föraktar sin Gud för att han älskar sina fiender. #BibleProject #Bibeln #Jona