Översikt: Judasbrevet

Se vår översiktsvideo om Judasbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Judas konfronterar falska lärare som förvränger budskapet om hans bror Jesus, och leder andra vilse. #BibleProject #Bibeln #Judasbrevet

Översikt: Uppenbarelseboken 1-11

Se vår översiktsvideo om Uppenbarelseboken 1-11, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. I Uppenbarelseboken uppenbarar Johannes visioner att Jesus har övervunnit ondskan genom sin död och uppståndelse, och kommer att återvända en dag som världens sanne kung. #BibleProject #Bibeln #Uppenbarelseboken

Översikt: 2 Petrusbrevet

Se vår översiktsvideo om 2 Petrus, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Petrus manar till trofasthet och konfronterar falska lärare som förvrängde budskapet om Jesus och ledde andra vilse. #BibleProject #Bibeln #Petrusbrevet

Agape - Kärlek

“Kärlek” är ett ord som ofta slarvigt används om en känsla som drabbar någon. I Nya Testamentet handlar kärlek, Agape, om hur man behandlar andra enligt Jesus egen definition: att söka andras bästa oavsett deras gensvar. #BibleProject #Bibeln #Kärlek

Hopp

När personer i Bibeln är hoppfulla, så handlar det inte om optimister. I den här videon kommer vi att utforska hur ett bibliskt hopp enbart har Guds karaktär som grund när man litar på att framtiden blir bättre än nuet. #BibleProject #Bibeln #Hopp

Översikt: 1 Petrusbrevet

Se vår översiktsvideo om 1 Petrusbrevet, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Petrus erbjuder hopp till förföljda kristna och vägleder dem med praktisk undervisning om hur man lever ett liv som är förenligt att följa Jesus. #BibleProject #Bibeln #Petrusbrevet

Översikt: 1-3 Johannesbrevet

Se vår översiktsvideo om 1-3 Johannesbrevet, där böckernas litterära utformning och tankegångar förklaras. Johannes kallar Jesus efterföljare att ta del av i Guds eget liv och kärlek genom att överlåta sig åt att älska varandra. #BibleProject #Bibeln #Johannesbrevet

Glädje

I den här videon utforskar vi den unika glädje som Guds folk är kallade till. Det handlar inte bara om ett gott humör, utan om ett aktivt val att lita på att Gud kommer att uppfylla sina löften. #BibleProject #Bibeln #Glädje

Shalom - Frid

Fred är ett vanligt ord, som betyder lite olika saker för olika människor. I Bibeln är det ett viktigt ord som inte bara syftar på frånvaron av konflikt utan även pekar på närvaron av något bättre. För att betona den aspekten använder vi ofta ordet frid. I den här videon kommer vi att utforska vad biblisk frid, Shalom, egentligen handlar om, och hur allt detta leder oss till Jesus. #BibleProject #Bibeln #Frid

Översikt: Jakobsbrevet

Se vår översiktsvideo om Jakob, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras.. Jakob kombinerar sin bror Jesus vishet med Ordspråksboken i sin utmanande uppmaning till att leva ett liv helt och hållet tillägnat Gud. #BibleProject #Bibeln #Jakobsbrevet

Översikt: Titusbrevet

Se vår översiktsvideo om Titus, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Paulus ger Titus i uppdrag att visa hur de goda nyheterna om Jesus och kraften i hans ande kan förvandla kretensisk kultur inifrån. #BibleProject #Bibeln #Titusbrevet