Trofast

Ordet emet används ofta för att beskriva Gud i Bibeln. Det kan översättas som “trofasthet” eller “sanning”. Så, när författarna säger att Gud “är full av emet” så säger de att han är trofast och pålitlig - vi kan lita på honom. Men att lita på någon är inte alltid lätt. I den här videon ser vi varför vi kan lita på att Gud är full av emet. #…läs mer

Lojal kärlek

Det hebreiska ordet khesed är en av de vanligaste beskrivningarna av Gud i den hebreiska Bibeln, och det är nästan omöjligt att översätta till något annat språk! Ordet har en rik innebörd och kombinerar tankar på kärlek, lojalitet och generositet. Följ med när vi utforskar det fascinerande hebreiska ordet och hur det formar vår förståelse av Guds karaktär. #BibleProject #Bibeln #LojalKärlek

Sen till vrede

Vad betyder det att Gud är sen till vrede? I Bibeln är Guds vrede en berättigad reaktion mot människors ondska. Det är en reaktion som kommer ur hans rättvisa och kärlek. I den här videon utforskar vi Guds vrede och rättvisa i den bibliska berättelsen och ser hur allt leder fram till Jesus. #BibleProject #Bibeln #Sen till vrede

Nåd

Vad menas när Bibeln säger att Gud är nådig? I den här videon ser vi på det mångfacetterade hebreiska ordet för nåd och hur det påverkar vår bild av Gud. När vi förstår den bibliska betydelsen av nåd, och Gud som nådig, så upptäcker vi en Gud som älskar att ge generösa gåvor till människor som inte förtjänar dem. #BibleProject #Bibeln #Nåd

Barmhärtighet

Barmhärtighet är ett känsloladdat ord som används för att beskriva det starka bandet mellan förälder och barn. I den här videon ser vi på det hebreiska ordet rakhum, det första ordet som Gud använder för att beskriva sig själv i 2 Mos 34: 6. Genom hela Bibeln porträtteras Gud som en kärleksfull och barmhärtig förälder - både som en mor och en far - och Jesus förkroppsligar hans barmhärtighet. #BibleProject #Bibeln #Barmhärtighet

Job

Hur kan du fortsätta att lita på Gud när livet inte är rättvist och du får lida utan anledning? Jobs berättelse låter oss reflektera över hur Gud råder över världen med vishet, och hur det kan ge oss frid i svåra tider. Job är den tredje och sista boken som utforskar biblisk vishet. #BibleProject #Bibeln #Job

Predikaren

I Predikaren hör vi “lärarens” skeptiska röst. Han konstaterar att ett liv som följer Ordspråksboken inte alltid får ett positivt resultat. Ibland är livet hårt och trotsar alla förenklade förklaringar. Hur lever man i det spänningsfältet och ändå fortsätter att söka vishet? Predikaren är den andra boken i bibelns vishetslitteratur. #BibleProject #Bibeln #Predikaren

Ordspråksboken

Ordspråksboken är den samlade visheten från generationer av människor som känt Gud och haft insikt i hans vägar. Den visar hur du genom goda värderingar och sk gudsfruktan kan få leva ett bra liv. Ordspråksboken är en av de tre böcker som utforskar biblisk vishet. #BibleProject #Bibeln #Ordspråksboken

Högläsning av Skriften

Att läsa Bibeln högt tillsammans har gjorts i tusentals år. Faktum är att högläsning av Skriften är en central del av Bibelns egen tillkomstprocess. I den här videon utforskar vi ursprunget till och utvecklingen av en fascinerande tradition, och ser hur den kan hjälpa oss att upptäcka Bibelns texter i vår tid. #BibleProject #Bibeln #HögläsningAvSkriften

Offer & försoning

Gud är fast besluten att utplåna ondskan från sin goda värld, och samtidigt få bort alla ondskans skadliga konsekvenser. Men han vill göra det utan att utplåna mänskligheten. Här utforskar vi hur Gud genom hela Bibeln stryker ett streck över människors ondska genom djuroffer, och hur de ytterst sett pekar fram emot Jesus och hans död och uppståndelse. #BibleProject #Bibeln #OfferOchFörsoning

Generositet

I Bibelns berättelse beskrivs Gud som en generös värd som möter sina gästers behov. Men människor är fast i ett bristtänkande och samlar på sig Guds gåvor och håller i dem. Här får vi höra om hur Guds plan för att besegra vår själviskhet är att ge den största gåvan, sig själv, till oss i Jesus. #BibleProject #Bibeln #Generositet