مروری بر حَجَّی

ویدیوی مرور ما بر حَجَّی که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. حجی قوم اسرائیل را پس از تبعید، ترغیب می‌کند تا به خداوند وفادار بمانند و معبد را بازسازی کنند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حَجَّی…ادامه مطلب

مروری بر صَفنیا

ویدیوی مرور ما بر صَفَنیا که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. صفنیا داوری خدا را بر اسرائیل اعلام می‌کند، که شرارت و بدی را از بین خواهد برد و آینده‌ای جدید که در آن همهٔ قوم‌ها در صلح زندگی خواهند کرد را نوید می‌دهد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #صَفنیا

مروری بر حبقوق

ویدیوی مرور ما بر حَبَقوق که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. حبقوق تلاش می‌کند تا نیکویی خدا را در میان این دنیای پر از شرارت و ظلم و ستم درک کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حبقوق

مروری بر ناحوم

ویدیوی مرور ما بر ناحوم که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. ناحوم سقوط آشور و نینوا را به تصویر می‌کشد تا نشان دهد که چگونه خدا با امپراطوری‌های ظالم برخورد می‌کند و آنها را سرنگون می‌کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #ناحوم

مروری بر میکاه

ویدیوی مرور ما بر میکاه که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. میکاه اعلام می‌کند که عدالت خدا خواهد آمد تا آینده‌ای پر از محبت و وفاداری را علیرغم گناه و تبعیدِ اسرائیل برقرار کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #میکاه

مروری بر یونس

ویدیوی مرور ما بر یونس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. کتاب یونس، داستانی است دربارهٔ پیامبری طغیانگر، که به خاطر دوست داشتن دشمنان خدا از خدای خود رویگردان می‌شود. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #یونس

مروری بر عوبَدیا

ویدیوی مرور ما بر عوبَدیا که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. عوبدیا سقوط اَدوم به دست بابل را اعلام می‌کند که تصویری است از داوری خدا بر ملت‌های متکبر و متخاصم. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #عوبَدیا

مروری بر عاموس

ویدیوی مرور ما بر عاموس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. عاموس اسرائیل را متهم به شکستن عهدشان با خدا می‌کند و اعلام می‌کند که چطور بت‌پرستیِ آنها منجر به بی‌عدالتی و بی‌توجهی به فقیران شده است. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #عاموس

مروری بر یوئیل

ویدیوی مرور ما بر یوئیل که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. یوئیل دربارهٔ «روز خداوند» هشدار می‌دهد؛ و اینکه چطور توبهٔ واقعی باعث احیای امیدی می‌شود که در کتب نبوتی دیگر پیشگویی شده بود. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #یوئیل

مروری بر هوشع

ویدیوی مرور ما بر هوشع که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. هوشع قوم اسرائیل را به خاطر شکستن عهدشان با خدا توبیخ می‌کند؛ و دربارهٔ عواقب غم‌انگیز آن، به قوم هشدار می‌دهد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #هوشع

مروری بر حزقیال ۴۸-۳۴

ویدیوی مرور ما بر حِزقیال ۴۸-۳۴ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در میان تبعید شدگان به بابل، حزقیال نشان می‌دهد که قوم اسرائیل سزاوار این داوری بودند، و اینکه عدالت خدا امید را به ارمغان خواهد آورد. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حزقیال