مروری بر حبقوق

ویدیوی مرور ما بر حَبَقوق که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. حبقوق تلاش می‌کند تا نیکویی خدا را در میان این دنیای پر از شرارت و ظلم و ستم درک کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حبقوق…ادامه مطلب

مروری بر ناحوم

ویدیوی مرور ما بر ناحوم که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. ناحوم سقوط آشور و نینوا را به تصویر می‌کشد تا نشان دهد که چگونه خدا با امپراطوری‌های ظالم برخورد می‌کند و آنها را سرنگون می‌کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #ناحوم

مروری بر میکاه

ویدیوی مرور ما بر میکاه که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. میکاه اعلام می‌کند که عدالت خدا خواهد آمد تا آینده‌ای پر از محبت و وفاداری را علیرغم گناه و تبعیدِ اسرائیل برقرار کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #میکاه

مروری بر یونس

ویدیوی مرور ما بر یونس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. کتاب یونس، داستانی است دربارهٔ پیامبری طغیانگر، که به خاطر دوست داشتن دشمنان خدا از خدای خود رویگردان می‌شود. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #یونس

مروری بر عوبَدیا

ویدیوی مرور ما بر عوبَدیا که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. عوبدیا سقوط اَدوم به دست بابل را اعلام می‌کند که تصویری است از داوری خدا بر ملت‌های متکبر و متخاصم. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #عوبَدیا

مروری بر عاموس

ویدیوی مرور ما بر عاموس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. عاموس اسرائیل را متهم به شکستن عهدشان با خدا می‌کند و اعلام می‌کند که چطور بت‌پرستیِ آنها منجر به بی‌عدالتی و بی‌توجهی به فقیران شده است. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #عاموس

مروری بر یوئیل

ویدیوی مرور ما بر یوئیل که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. یوئیل دربارهٔ «روز خداوند» هشدار می‌دهد؛ و اینکه چطور توبهٔ واقعی باعث احیای امیدی می‌شود که در کتب نبوتی دیگر پیشگویی شده بود. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #یوئیل

مروری بر هوشع

ویدیوی مرور ما بر هوشع که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. هوشع قوم اسرائیل را به خاطر شکستن عهدشان با خدا توبیخ می‌کند؛ و دربارهٔ عواقب غم‌انگیز آن، به قوم هشدار می‌دهد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #هوشع

مروری بر حزقیال ۴۸-۳۴

ویدیوی مرور ما بر حِزقیال ۴۸-۳۴ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در میان تبعید شدگان به بابل، حزقیال نشان می‌دهد که قوم اسرائیل سزاوار این داوری بودند، و اینکه عدالت خدا امید را به ارمغان خواهد آورد. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حزقیال

مروری بر حزقیال ۳۳-۱

ویدیوی مرور ما بر حِزقیال ۳۳-۱ که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در میان تبعید شدگان به بابل، حزقیال نشان می‌دهد که قوم اسرائیل سزاوار این داوری بود، و اینکه عدالت خدا امید را به ارمغان خواهد آورد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #حزقیال

مروری بر ارمیا

ویدیوی مرور ما بر ارمیا که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. ارمیا اعلام می‌کند که خدا گناهان اسرائیل را با تبعید آنها به بابل داوری می‌کند؛ او، به خاطر این پیشگویی، بقیهٔ عمر خود را در ترس به‌سر‌می‌برد. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #ارمیا