مروری بر فیلیمون

ویدیوی مرور ما بر فیلیمون که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. پولس به دوست خود، فیلیمون، کمک می‌کند تا با برده‌ی فراری خود اونیسیموس، آشتی کند؛ و نشان دهد آنها در عیسی، با یکدیگر برابرند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #فیلیمون…بیشتر بخوانید

مروری بر تیتوس

ویدیوی مرور ما بر تیتوس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. پولس به تیتوس مأموریت می‌دهد تا نشان دهد چطور خبر خوش عیسی و قدرت روح القدس قادر است فرهنگ کِرْت را از بیخ و بن عوض کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #تیتوس

مروری بر دوم تیموتائوس

ویدیوی مرور ما بر دوم تیموتائوس که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در دوم تیموتائوس، محاکمه‌ی پولس نزدیک است، و اندرزهایی به تیموتائوس می‌دهد تا در پیروی عیسی استوار بماند با وجود سختی‌ها و خطرات. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #دوم تیموتائوس

مروری بر دوم تسالونیکیان

ویدیوی مرور ما بر دوم تسالونیکیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. دوم تسالونیکیان، ادامه‌ی تعلیم قبلی پولس دربارهٔ بازگشت عیسی است؛ و کسانی که در کلیسا اختلاف ایجاد می‌کنند را سرزنش می‌کند. #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #BibleProject

مروری بر اول تسالونیکیان

ویدیوی مرور ما بر اول تسالونیکیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در اول تسالونیکیان، پولس مسیحیان جفادیده‌ی تسالونیکی را به امید به بازگشت مجدد عیسی دعوت می‌کند که تمامِ این سختی‌ها را برخواهد داشت. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس # تسالونیکیان

مروری بر غلاطیان

ویدیوی مرور ما بر غلاطیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در غلاطیان، پولس غلاطیان را تشویق می‌کند تا اجازه ندهند بحث و جدل بر سر رعایت شریعت بین اعضای کلیسای آنها اختلاف ایجاد کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

مروری بر غلاطیان

ویدیوی مرور ما بر غلاطیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در غلاطیان، پولس غلاطیان را تشویق می‌کند تا اجازه ندهند بحث و جدل بر سر رعایت شریعت بین اعضای کلیسای آنها اختلاف ایجاد کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

مروری بر فیلیپیان

ویدیوی مرور ما بر فیلیپیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در این رساله، پولس از مسیحیان فیلیپی به خاطر سخاوتمندی‌شان تشکر می‌کند و به آنها می‌گوید که خوانده شده‌اند تا محبت مسیح را داشته باشند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #فیلیپیان

مروری بر افسسیان

ویدیوی مرور ما بر اَفِسسیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در افسسیان، پولس نشان می‌دهد چطور خبر خوش انجیل باید جوامعی با قومیت‌های مختلفی ایجاد کند تا در سرسپردگی به عیسی و به یکدیگر یکی باشند. افسسیان #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس#

مروری بر دوم قرنتیان

ویدیوی مرور ما بر دوم قرنتیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در دوم قرنتیان، پولس با نشان دادن اینکه چطور ننگِ صلیب، که کل سیستم ارزش‌گذاری ما را دگرگون کرد، بحث و جدل با قرنتیان را حل می‌کند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

مروری بر اول قرنتیان

ویدیوی مرور ما بر اول قرنتیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در اول قرنتیان، پولس به ایمانداران جدید در قرنتس نشان می‌دهد که پیچیده‌ترین مشکلات زندگی باید از لنزهای کلام خدا دیده شوند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است