Rumaysadka shaqeeya waa inuu ficil leeyahay

Yacquub 2:14-15

Rumaysada waxaa lagu tijaabiyaa ficilka

Yacquub 2:2-13

Xaq-dhowr qofka miskiinka ah iyo kan taajirka ah

Yacquub 1:26-2:1

Sida loola macaamilo qofka masiixiga ah

Yacquub 1:23-25

Farqiga u dhexeeya maqlidda iyo yeelista

Yacquub 1:18-22

Hadiyadaha Wanaagsan