Caamoos 9:15, 2 Butros Hordhac

Masiixinnimada iyo Awoodda Qorniinka

Soo-celinta Israa'iil

Caamoos 9:1-14

Soo celinta Israa'iil

Caamoos 8:2-14

Maalinta Rabbiga

Caamoos 7:9-8:1

Xukunka iyo sharka ku dhacaya oo la sii sheegay

Caamoos 6:9-14

Shar ku soo fool leh boqortooyada woqooyi ee Israa'iil