Hagar en Sara simboliseer elkeen 'n verbond (Galasiёrs 4:21-5:1)

Laat Christus in julle gestalte kry! (Galasiёrs 4:14-20)

Hou op soos 'n slaaf te lewe! (Galasiёrs 4:8-13)

Jy is een van God se erfgename (Galasiёrs 4:1-7)

Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God (Galasiёrs 3:21-29)

Verstaan die verbond met Abraham reg (Galasiёrs 3:15-20)

Wetsonderhouding kan jou nie red nie (Galasiёrs 3:10-14)

n Mens ontvang die Heilige Gees deur te glo (Galasiёrs 3:1-9)

n Mens word vrygespreek deur te glo (Galasiёrs 2:15-21)

In Antiogië wys Paulus vir Petrus tereg (Galasiёrs 2:11-14)

Onthou: God kyk na die innerlike (Galasiёrs 2:6-10)