Die bediening van die apostels (1 Korintiers 4:1-16)

Vervul julle roeping (1 Korintiers 3:9b- 23)

Pastorale gesprek oor openbaring en verdeeldheid (1 Korintiers 2:6-3:9a)

Verdeeldheid; krag en wysheid van God; Paulus se prediking (1 Korintiers 1:10-2:5)

Inleiding; Groet en danksegging (1 Korintiers 1:1-9)

Jerusalem se laaste ses konings; Jerusalem val (586 v.C.) (2 Kronieke 34:1-36:23)

Jerusalem word beleer; Hiskia, Manasse en Amon (2 Kronieke 32:1-33:25)

Die paasfees word gevier (2 Kronieke 30:1-31:21)

Agas en Hiskia (2 Kronieke 28:1-29:36)

Die vroom Ussia en Jotam sterf albei (2 Kronieke 26:1-27:9)

Die vroom Joas en Amasia sterf albei (2 Kronieke 24:1-25:28)