Maak jou klaar om voor jou God te verskyn (Amos 4:4-13)

‘n Uitspattige lewenstyl kan bydra tot ondergang (Amos 3:13-4:3)

Die oordeel oor Samaria word aangekondig (Amos 3:1-12)

Die skerpste oordeel tref Israel, die noordryk (Amos 2:6-16)

Uitsprake teen Moab en Juda (Amos 2:1-5)

Die oordeel oor die eerste ses buurvolke begin (Amos 1:3-15)

Inleiding; Agtergrondverwysings (Amos 1:1-2)

Wees voorskoot-gelowiges! (1 Petrus 5:5-14)

Elke Christen - ook ouderlinge! - behoort Christus se voorbeeld te volg (1 Petrus 4:18-5:4)

Die oordeel (tug) begin by die huis van God (1 Petrus 4:11-17)

Dien mekaar met julle gawes (1 Petrus 4:6-11)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende