Tweede hoofdeel begin: preek by die tempel (Jeremia 26:1-27:22)

Jeremia gee 'n oorsig van sy optrede (Jeremia 25:1-38)

Die regverdige koning; twee mandjies vye (Jeremia 23:1-24:10)

Jeremia in konflik met konings en profete (Jeremia 21:1-22:30)

Die vals Pasgur veroordeel; Jeremia stort sy hart uit (Jeremia 19:10-20:18)

Die les van die pottebakker (Jeremia 18:1-19:9)

Jeremia, die lydende kneg van die Here (Jeremia 16:1-17:27)

Tweegesprek i.v.m. oordeel (Jeremia 13:12-15:21)

Jeremia as tussenganger; die linnegordel (Jeremia 11:9-13:11)

Verwoesting is julle voorland (Jeremia 9:3-11:8)

Wanneer omstandighede teen hemel skree... (Jeremia 7:16-9:2)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende