Ifihan 5:1-14

Esi tun dami lebi ohun ti mi o lowo si

Ifihan 4:7-5:1

Eyin npe ni erujeje sugbon eko beru mi

Ifihan 4:1-6

Eyin npe ni ologo julo sugbon eko tomi wa rara

Ifihan 3:20-4:1

Eyin npe ni iye sugbon eko yan mi rara

Ifihan 3:16-19

Kristi wipe eyin npe mi imole sugbon eko ri mi

Ifihan 3:13-15

Awa ijo na ri nipase eniti an pe ni Antochus

Ifihan 3:7-13

Ijo na je eyi ti o ti yipada kuro ninu oro Olorun

Ifihan 3:3-7

Orisirisi ohun lon sele ninu ijo Olorun laiye

Ifihan 2:16-3:2

Iponju je oun akoko ti Olorun koko ri ninu ijo Martyrs

Ifihan 2:12-15

A si bere si ni gbe kuro ninu ife Kristi

Ifihan 2:8-12

Ilu na kun fun opolopo awon eniyan