ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ Episode 3

യേശുവിന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത സമാഹാരമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ പര്യവേഷണത്തിലെ ഈ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരൂ. ഈ വീഡിയോയില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് ഇവയാണ്:- നീതിമാനായിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്- ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം എവിടെ കണ്ടെത്താം- യേശു “ന്യായപ്രമാണവും പ്രവചനങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിച്…വിശദമായി വായിക്കുക

അനുഗ്രഹവും ശാപവും

യേശു ശാപത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സൃഷ്ടിക്ക് ജീവന്‍റെ അനുഗ്രഹം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുവാന്‍ ബൈബിള്‍ അനുഗ്രഹത്തിന്‍റെയും ശാപത്തിന്‍റെയും പ്രമേയം കാണുക. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #അനുഗ്രഹവുംശാപവും

പുതിയ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം

ബൈബിളിന്‍റെ ആരംഭ പേജുകളില്‍, തന്‍റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഭരിക്കാന്‍ മനുഷ്യരെ നിയമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ മത്സരിക്കുമ്പോള്‍, ബൈബിള്‍ കഥ നമ്മെ, എന്നേക്കും വിശ്വസ്ത പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതാണ് യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബൈബിള്‍ കഥയുടെ ഇതിവൃത്ത സംഘര്‍ഷം. ആത്മീയ ജീവികൾ എന്ന പരമ്പരകളുടെ ഈ അവസാന വീഡിയോയില്‍ നാം അത് പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #പുതിയമനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം

ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ 2

യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചേരുക. ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള ഭാഗ്യ വചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, ആളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. #BibleProject #ബൈബിള്‍

സാത്താന്‍ & പിശാചുക്കള്‍

ബൈബിളിലെ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം മനുഷ്യരെപ്പോലെ തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ജീവികളാല്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രസകരമായ നിരവധി കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ ആത്മീയ വിപ്ലവകാരികളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആധുനിക സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാം, ബൈബിളിന്റെ കഥയിൽ ആത്മീയ തിന്മയുടെ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #സാത്താന്‍പിശാചുക്കള്‍

ദൈവത്തിന്‍റെ ദൂതന്‍

എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകമായ ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദൂതന്‍. ഈ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അവന്‍ ദൈവമാണെന്ന നിലയിലും എന്നാല്‍ ദൈവം അയച്ച ദൂതന്‍ ആണെന്നുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയില്‍ നാം ഈ വിരോധാഭാസ കഥാപാത്രത്തേയും എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മെ പുതിയനിയമത്തില്‍ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്കായി നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും പര്യവേഷണം ചെയ്യും. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവത്തിന്‍റെദൂതന്‍

ഗിരിപ്രഭാഷണം

#BibleProject #ബൈബിള്‍ #ഗിരിപ്രഭാഷണം

ദൂതന്മാരും കെരൂബുകളും

ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാര്‍ക്ക് ചിറകുകളില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? കെരൂബുകള്‍ ഓമനത്തമുള്ള തടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ അല്ലെന്നും ? ഈ വീഡിയോയില്‍, അവര്‍ ആരാണെന്നും ബൈബിള്‍ കഥയില്‍ അവര്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഈ ആത്മീയ ജീവികളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങള്‍ നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൂതന്മാരുംകെരൂബുകളും

ദൈവീക സമിതി

എന്താണ് ദൈവീക സമിതി? അതെ, തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ്, ഇത് ഭൂമിയില്‍ അല്ല! എല്ലാവരും മത്സരിക്കുകയും യേശുവിന് മാത്രം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ, മനുഷ്യരോടൊപ്പം അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആത്മീയ ശക്തികളുടെ ആശയത്തെ ഈ ബൈബിള്‍ പദം വിവരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവികൾ എന്ന പരമ്പരകളുടെ മൂന്നാം ലക്കത്തില്‍ നാം ഇവയും അതിലേറെയും നാം പരിശോദിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ദൈവീകസമിതി

എലോഹീം

ദൈവം എന്നതിന്‍റെ ബൈബിളിലെ പദം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനം ആണെന്നും അല്ലാതെ പേരല്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ക്കറിയമോ? ഈ ശീര്‍ഷകത്തിന് മറ്റ് ആത്മീയ ജീവികളെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തേയും പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ഈ വീഡിയോയില്‍, ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍ പദങ്ങളും കൂടാതെ, "ദൈവം ഏകനാണ്" എന്ന് ബൈബിള്‍ പറയുമ്പോള്‍ എന്താണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇത് നമ്മെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നും പര്യവേഷണം ചെയ്യും. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #എലോഹീം

ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങള്‍ ആമുഖം

ബൈബിളിന്‍റെ ആദ്യ പേജുകളില്‍, ദൈവത്തേയും മനുഷ്യരേയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ബൈബിളില്‍ ഉടനീളം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവികളുടെ ഒരു മുഴുവന്‍ കുറ്റം ഉണ്ട്, അവർ പലപ്പോഴു പുറകിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയില്‍, ഈ ജീവികൾ എങ്ങനെ ബൈബിളിന്‍റെ ഏകീകൃത കഥാഗതിയില്‍ യോജിക്കുന്നു എന്ന് നാം പര്യവേഷണം ചെയ്യാന്‍ പോകുകയാണ്. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ആത്മീയഅസ്ഥിത്വങ്ങള്‍ആമുഖം